Om globala torget
Välkommen till Globala Torget!
Globala Torget är platsen som sätter fokus på globala utmaningar, internationell litteratur, lokala initiativ. Som en myllrande mötesplats för demokrati, mänskliga rättigheter och en rättvis hållbar global utveckling har publiken på Göteborgs Bokmässa lärt känna torget.

Möt författare, politiker, civilsamhällets organisationer, myndigheter och andra som arbetar för en bättre värld.

Globala Torget har under sin tjugoåriga historia utvecklats till en viktig mötesplats för civila samhället, myndigheter och andra som arbetar med globala utvecklingsfrågor. 2021 samordnar Olof Palmes Internationella Center Globala Torget med finansiellt stöd från biståndsmyndigheten Sida.