Utställare
Gör skillnad - Bli en del av vårt nätverk
Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Vem kan arrangera scenprogram och delta på Globala Torget?

Alla organisationer, myndigheter och förlag som är en del av vårt nätverk kan arrangera och delta på Globala Torget.

Hur blir man en del av Globala Torget?

För att bli en del av vårt nätverk – kontakta patrik.desthon[at]palmecenter.se

För att ingå i vårt nätverk ska man:

  • vara en ideell organisation eller annan slags aktör med inriktning på fred och global utveckling och/eller förhållanden i utvecklingsländer eller Östeuropa, i första hand när det gäller demokrati, folkrätt, mänskliga rättigheter, social rättvisa, jämställdhet, miljö, klimat, hälsa, utbildning eller kultur.
  • ha en verksamhet baserad på principer om alla människors lika värde, demokrati och icke-diskriminering.

På gång

Föreslå scenprogram 2023

PRAKTISKA INFORMATION – BOKMÄSSAN

GLOBALA TORGETS GRAFISKA MATERIA

BOKMÄSSAN I GÖTEBORG 28 SEPTEMBER – 1 OKTOBER
boka monter

 

Våra scener finns på Svenska Mässan, Världskulturmuseet och Kulturhuset Hammarkullen under Bokmässan i Göteborg. Globala Torget gör också tillfälliga gästbesök andra platser som t ex på Umeå Littfest och Kvalitétsmässan.

 

För er som ska delta på Bokmässan vill vi att ni respekterar vissa grundläggande regler för hur vi uppträder på Bokmässan, såsom att…

  1. uppträda respektfullt gentemot besökare och andra utställare.
  2. inte störa andra utställares seminarier eller verksamheter i montern.
  3. inte uppmana besökare att avstå från att besöka andra utställares montrar, eller andra utställares seminarier.

Allmän information

Mötespresentation från Nätversträff 1, 2022

Globala Torgets nätverk