fbpx

Unicef Sverige

Internationella torget presenterar:

Vi skapar en bättre värld för alla barn

Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att varenda unge ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr vårt arbete.

Fakta om barns situation

De problem utsatta barn möter hänger oftast ihop. Därför tar vi alltid ett helhetsgrepp och arbetar med barns rättigheter inom alla områden.

Gripande berättelser om barn i olika missförhållande kan du läsa på Unicefs hemsida fakta.

Barnarbete, handel med barn, gatubarn, barnäktenskap, könsstympning, undernäring, polio, mödravård, är några utav de områden Unicefs gör en skillnad i utsatta barns liv.

 

Hjälp barn i katastrofer – sprid budskapet!

Just nu pågår många katastrofer runt om i världen. Barnen drabbas som alltid hårdast. Hjälp oss att sprida budskapet genom att dela upp en bild på Facebook eller Instagram, blogga eller lägga upp en banner.

Ge pengar

  • Bli Världsförälder. Då är du med och kämpar för barn på flykt och andra utsatta barn varje dag, året om. Som månadsgivare blir din insats långsiktig och vi kan fortsätta vårt arbete för barn över hela världen.
  • Ge en gåva till barn på flykt. Din gåva går till våra katastrofinsatser och ser till att barnen får stöd och hjälp i de krigshärjade länderna, i flyktinglägren och på flyktvägen.
  • Köp presenter som räddar barns liv i gåvoshopen. Här hittar du till exempel flyktingpaketet för 337 kr, som hjälper familjer på flykt att undvika sjukdomar.
  • sms:a LIV till 72900 så skänker du 100 kr, eller swisha till 123-9020017 (rek belopp 100 kr).

Engagera dig

  • Bli frivillig. Som frivillig för UNICEF Sverige kan du vara med och stötta barn på flykt genom våra frivilliggrupper.
  • Starta en egen insamling. Hjälp oss att rädda och förändra barns liv genom att engagera släkt och vänner i din egen insamling för barn på flykt.
  • Skriv på vårt upprop för barn på flykt. Var med och sätt press på Sveriges och Europas regeringar att agera för barnens bästa.
  • Engagera dig i sociala medier. Genom att blogga för varenda unge eller sprida budskapet i andra sociala medier kan du hjälpa oss bli ännu fler som kämpar för barn på flykt.
 

Så används pengarna

UNICEF får inget ekonomiskt stöd från FN. Vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag från regeringar och privata givare runt om i världen.

Hela 89 procent går direkt till verksamheten. Största delen går till barns överlevnad och utveckling världen över. Vi kämpar också för barns skydd, skolgång och jämställdhet. I diagrammet kan du se hur pengarna fördelades.

Under 2015 gick 89 procent av UNICEF Sveriges intäkter till arbete för barn runt om i världen. Våra insamlingskostnader uppgick till 10 procent och administrationskostnaderna till 1 procent.

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se