fbpx

Svenska Freds & Skiljedomsföreningeni GBG

Internationella torget presenterar:

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker.

 

Engagemang ger resultat

  • Svenska Freds bildade opinion mot och bidrog till att stoppa ett krig mellan Norge och Sverige, vid unionsupplösningen 1905.
  • Svenska Freds krävde och fick igenom rätten till vapenfri tjänst som ett alternativ till militärtjänst på 1920-talet.
  • Svenska Freds var med och stoppade militärens försök att skaffa kärnvapen under 1950- och 1960-talet.
  • Svenska Freds avslöjade i mitten av 1980-talet Bofors systematiska vapensmuggling, vilket ledde till att antalet köpare reducerades med en tredjedel.
  • Svenska Freds tog initiativ till den svenska kampanjen mot minor. Vårt arbete bidrog till att Sverige avskaffade personminor i sin krigsmakt 1996.
  • Svenska Freds startade den svenska kampanjen mot klustervapen. Efter hårt påverkansarbete ändrade svenska regeringen inställning och skrev 2008 under ett avtal som förbjuder klustervapen.
  • Svenska Freds har verkat mot det långtgående militära samarbetsavtalet med Saudiarabien sedan det ingicks i november 2005. I mars 2015 blev det klart att regeringen säger upp avtalet.
  • Svenska Freds kampanj för ett demokratikriterium och mot vapenexport till diktaturer nådde en delseger när riksdagen 2011 beslutade att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. Ett år senare sattes en utredning igång med målet att skärpa riktlinjerna. Kex, krigsmaterielexportutredningen, blev klar den 26 juni 2015.
  • Svenska Freds verkade i det internationella nätverket Control Arms för ett internationellt vapenhandelsavtal. Den 2 april 2013 antog FN:s generalförsamling Arms Trade Treaty (ATT) som är det första internationella avtalet som reglerar handel med konventionella vapen. Det trädde i kraft på julafton 2014 då 50 stater ratificerat avtalet.

 

Afghanska kvinnor sitter i grupper utomhus.

Afghanistan

Under 2013 startade Svenska Freds ett fredsprojekt i Afghanistan. Projektet var finansierat av Forum Syd. Tillsammans med sin nya partnerorganisation Cooperation for Peace and Unity (CPAU) arbetade Svenska Freds med att stärka civilsamhället i Afghanistan och lära ut fredliga metoder för att hantera konflikter

staty.jpg

I mars 2015 försågs statyer runtom i Sverige med plåster i solidaritet med bloggaren Raif Badawi och mot Saudiavtalet.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Svenska Freds vill främja en utveckling där medborgare får ökade möjligheter att aktivt påverka sin och sitt lands situation på olika sätt, också genom att organisera och engagera sig i frivilligorganisationer. Demokratiskt organiserade föreningar och organisationer fungerar som skolor i demokrati för sina medlemmar. Svenska Freds samarbetar med och stödjer aktivt frivilligorganisationer i Ryssland och Kaukasus som arbetar för frågor liknande våra egna.

Läs mer om våra frågor på Svenska Freds & Skiljedomsföreningeni GBG

 

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se