fbpx

Svenska FN-förbundet

Internationella torget presenterar:

Svenska FN-förbundet skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta
för fred, utveckling och mänskliga rättigheter

Koll på läget i världen

I många delar av världen går utvecklingen framåt. Fattigdomen minskar, fler människor har tillgång till rent vatten och en rekordstor andel barn i världen börjar skolan.

Här kan du jämföra olika länder, spela vårt quiz och få koll på läget i världen med hjälp av aktuell FN-statistik. Klicka vidare!

Fred, säkerhet och nedrustning

Vi på Svenska FN-förbundet arbetar för att FN:s fredsarbete ska förbättras och att Sverige ska bli en stark aktör inom FN. Redan i FN-stadgans inledning står det att FN:s huvuduppgift är att skapa en värld där alla människor kan leva i fred och säkerhet.

Fred, säkerhet och nedrustning är därför ett av de områden som vi i Svenska FN-förbundet prioriterar. Syftet är att bidra till FN:s arbete för en bättre, fredligare och säkrare värld.

Vårt arbete med fred, säkerhet och nedrustning fokuserar på två huvudfrågor:

  • Vi arbetar för mänsklig säkerhet och mot folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och etnisk rensning genom FN-principen skyldighet att skydda.
  • Vi vill ha ett ökat svenskt stöd till FN:s fredsinsatser och följer även det svenska truppbidraget till FN-insatsen i Mali.

Syria, Al Tanaya village Adra (rural Damascus), 3 December 2013
Fatema, 24 years old – displaced with her family from Douma in rural Damascus to Adra – feeding her 18 month old daughter Haneen lunch.
Photo: WFP/Abeer Etefa

Mänskliga rättigheter och demokrati

Inom området mänskliga rättigheter (MR) och demokrati arbetar vi framför allt med kunskapsspridning, opinionsbildning och påverkansarbete för att Sverige ska bli en stark aktör inom FN.

Tre frågor vi fokuserar på just nu är ett stärkt nationellt arbete för mänskliga rättigheter, åtgärder mot rasism och skydd för flickors rättigheter.

Vi informerar

Seminarier, föreläsningar och kurser om mänskliga rättigheter anordnas ofta i samband med olika FN-dagar för att stärka kunskapen om MR-frågor i FN-rörelsen.

Vi samarbetar nationellt

Sedan 1998 samordnar FN-förbundet ett nätverk med ett 60-tal riksorganisationer som på olika sätt arbetar med mänskliga rättigheter.

Vi granskar och påverkar

Vi tittar närmare på hur Sverige följer sina internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och pekar på områden där FN kräver mer handlingskraft av regeringen

Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning

VI STÖDJER FN-PROJEKT I VÄRLDEN

Inom programmet utveckling stödjer vi projektet Skolmat. Skolgång ger barn en god start i livet, oavsett var de bor. Ett faktum som bekräftas i flera studier. Men 60 miljoner barn, flertalet flickor, går inte i grundskolan. Anledningarna är flera. En är att barn i många länder tidigt tvingas ta ansvar för arbetsuppgifter i hemmet och/eller bidra till familjens försörjning genom att tjäna egna pengar.

 

Läs mer om projekten, arbetet och hur du kan vara med att påverka på fn.se

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se