Skola
Global Torgets gymnasieprogram om demokrati
För hundra år sedan fick Sverige allmän och lika rösträtt. Detta utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige. Men demokrati är skör och den demokratiska utvecklingen i världen går idag bakåt. Auktoritära ledare monterar ner demokratiska konstitutioner och valsystem. Kvinnor och minoriteter fråntas möjligheten att delta i val. Oppositionella krafter och civilsamhällsorganisationer förföljs och författare kan inte längre yttra sig fritt. Miljö- och klimatkatastrofer skapar konflikter som omöjliggör fungerande demokratier och ägarna till naturtillgångar driver bort och trakasserar meningsmotståndare. Nu ger Globala Torget era elever möjlighet att reflektera över demokratins läge i Sverige och i världen, samt över de grundläggande premisserna för en levande demokrati. Vad skulle hända om vår demokratiska rättighet togs ifrån oss?

 

Under en dag får eleverna möta organisationer och personer som valt att dedicerar sin tid och existens till att arbeta för en bättre miljö, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och demokrati.

Sida, Läkare utan gränser, Östgruppen, Palestinagrupperna i Sverige och Littfest arrangerar programmet som samordnas av Olof Palmes Internationella Center.

Under programmet kommer eleverna att få ta del av engagerande, interaktiva samtal och föreläsningar. Vi berättar om yttrandefrihet, youth empowerment, fake news samt vikten av att kunna göra sin röst hörd.

Ta del av programmet på plats på Umeå Folkets Hus.

 

BOKA

För vem: Gymnasieklasser i Sverige
Var: Umeå Folkets Hus
När: Kl 8.30- ca 11.45 den 17 mars 2022
Hur: Deltagande klasser kommer under dagen att ledas av de arrangerande organisationerna – Sida, Läkare utan gränser, Svenska Palestinagrupperna och Östgruppen
Språk: Svenska och engelska.
Avgift: Programmet är gratis, men om ni uteblir utan avanmälan utgår en avgift på 1000 kr/klass.
Avanmälan: Görs senast två veckor innan till patrik.desthon@palmecenter.se

Läs mer

 


För frågor, kontakta gärna:

Projektledare: Patrik Desthon 0709-55 72 25