Skola
Global Torgets gymnasieprogram om framtidens viktigaste utmaningar
Nu finns det möjlighet för din skola att delta i detta exklusiva halvdagsprogram för gymnasieklasser. Anmäl dig nedan för att säkerställa en plats.

Världens länder har för första gången enats om en gemensam färdplan för en hållbar global utveckling: de Globala målen ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Utmaningarna är stora, men mycket har redan uppnåtts. Den extrema fattigdomen har mer än halverats, 9 av 10 har tillgång till rent vatten, 9 av 10 barn börjar skolan och livslängden ökar. Samtidigt finns en mer dyster bild av världen. Skillnaderna mellan de fattigaste och de rikaste ökar och antalet människor på flykt slår nya rekord. Fler länder sluter sig, konservativa värderingar växer sig starkare och auktoritära ledare ifrågasätter vetenskap och skapar totalitära samhällen. Motståndare och minoriteter får mindre utrymme att påverka sin situation, uttrycka sig fritt eller kan till och med straffas eller mördas i sina försök att stå upp för grundläggande rättigheter för människor och miljö. Över allting hänger den oroande klimatfrågan som går stick i stäv med tillsynes allt det som det internationella systemet eftersträvar.

Nu ger Globala Torget era elever möjlighet att få en introduktion i de globala utmaningar som dagens unga har framför sig. Under en halvdag får de möta några av de organisationer och personer som dedicerar sin tid och existens till att arbeta med dessa – kanske jordens mest utmanande frågor.

Under programmet kommer eleverna att få ta del av engagerande, interaktiva samtal och föreläsningar om vikten av yttrandefrihet, med(ie)vetenhet och mänskliga rättigheter, samt få en inblick i hur det är att leva under svåra förhållanden och samtidigt behålla hoppet om en bättre framtid.