Skola
Global Torgets gymnasieprogram - Tema Agenda 2030
Under gymnasieprogrammet får eleverna ta del av engagerande, interaktiva samtal och föreläsningar som knyter an till Agenda 2030. Vi berättar om klimatkrisen, yttrandefrihet, youth empowerment, fake news samt vikten av att kunna göra sin röst hörd.

 

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Men det globala samarbetet är skört och utvecklingen i världen går ibland åt fel håll. Auktoritära ledare monterar ner demokratiska konstitutioner och valsystem. Kvinnor och minoriteter fråntas möjligheten att delta i val och bestämma över sig själv. Oppositionella krafter och civilsamhällsorganisationer förföljs och författare kan inte längre yttra sig fritt. Miljö- och klimatkatastrofer skapar konflikter som omöjliggör fungerande demokratier och ägarna till naturtillgångar driver bort och trakasserar meningsmotståndare.

Nu ger Globala Torget era elever möjlighet att reflektera över Agenda 2030 och om vad vi kan göra för att uppnå de globala målen. Vad skulle hända om vår de globala målen inte uppfylls och vad har vi för medel att stoppa de krafter som arbetar mot en hållbar utveckling. Under en dag får eleverna möta organisationer och personer som valt att arbeta för en bättre miljö, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Amnesty International, Globalportalen, SIDA, Östgruppen, The Hunger Project, Raoul Wallenberg Academy och Palestinagrupperna arrangerar programmet som samordnas av Olof Palmes Internationella Center.

Ta del av programmet på plats på Bokmässan i Göteborg. Programmet går även att följa digitalt.

 

PROGRAM

A beat for democracy – sociala medier på liv och död

Demokrati är inget att ta för givet, vi behöver slå ett slag för den, hålla pulsen i gång och ändra takt med tiden. Ett demokratiskt samhälle måste låta.

Skulle du våga säga vad du tycker i sociala medier om du riskerade livet? Programledarna Anna Nylander och Isatou Bah föreläser om yttrandefrihet och demokrati i världen och hur vi i Sverige kan bidra till förändring. Vi träffar även Muna Mohamed från Bergsjön som arbetat på Sida men numera är på uppdrag i Palestina. Och inget snack om yttrandefrihet utan inslag av en av de starkaste drivande krafterna i en demokrati – kultur. Upplev spoken word-poeten Sara Nazari med en specialskriven dikt på temat och hör musikern Ramy Essam vars musik bidragit till att förändra historien i Egypten

A-DAY

A-day ger en spännande introduktion till mänskliga rättigheter. Det handlar om modiga människor som vågar stå upp för sina egna och andras rättigheter – trots stora personliga risker. Men också om hur stater agerar för att inskränka de mänskliga rättigheterna.

 

Klimatorättvisa i Palestina

Människor i Palestina befinner sig i ockupation, men många vill ändå bidra till miljö och klimatarbetet globalt och i landet.  I detta samtal berättas det om att vara ung miljöaktivist i en del av världen som har det svårast att genomföra sitt arbete. Samtalet leds av  Palestinagruppernas Johanna Wallin.
Språk: Svenska och engelska

Hungerspelen

I detta interaktiva scenprogram kommer gymnasieelever ska få spela ”Hungerspelet” som är framtaget för att belysa hungerfrågan. Spelet fokuserar mest på mål 2, Ingen hunger, men inkluderar alla av FN:s 17 globala mål. Det ska öka förståelsen för att alla globala mål hänger ihop med varandra och genom att ett mål uppfylls förenklas vägen att nå ett annat.

Demokrati i vardagen – dela, protestera, förändra!

Vi matas med nyheter om klimatkatastrofen och läget kan kännas hopplöst. Spelar det verkligen roll vad en enskild person gör? Med sitt program vill Globalportalen visa att förändring sker på olika plan i samhället och komma med konkreta tips på olika sätt att engagera sig – från att shoppa mer hållbart till att ge sig in i politiken.

Yttrandefrihetens konsekvenser

Om yttrandefrihet och att våga agera för förändring trots att det innebär stora risker. I Ryssland och Belarus skapar myndigheterna nya vägar att stoppa civilsamhällets arbete. Lär och inspireras av hur civilsamhället trots detta hittar sätt att arbeta för demokrati.

Shout it out

Vi ser hela tiden nya bevis på hur klimatförändringar på olika sätt påverkar människor. Men ibland tar det tid innan det hamnar på radarn hos politiker och makthavare som kan göra något åt det. En sådan fråga är hur klimatförändringarna leder till mer våld mot barn. Ett effektivt sätt att göra politiker och makthavare medvetna om frågan är att bedriva opinionsbildning… och att lägga till detta budskap på de plakat vi använder i demonstrationer, manifestationer och andra kampanjer. I denna workshop kommer vi att diskutera frågan om hur klimatförändringar påverkar våld mot barn och ökar riskerna för barns säkerhet och, inte minst, designa kraftfulla plakat som kan användas i framtida kampanjer.

BOKA

För vem: Gymnasieklasser i Sverige
Var: Digitalt eller på Bokmässan i Göteborg
När: Kl 9.00- 14.00 (+ lunch) den 22 eller 23 september 2022
Hur: Deltagande klasser kommer under dagen att besöka olika stationer som leds av de arrangerande organisationerna.
Språk: Svenska och engelska.
Avgift: Programmet är gratis, men om ni uteblir utan avanmälan utgår en avgift på 1000 kr/klass. Entréavgiften till Bokmässan löses genom Globala Torgets mycket rabatterade biljett (max 50 kr/elev).
Avanmälan: Görs senast två veckor innan till clemence.leroy.lundberg@palmecenter.se

 


För frågor, kontakta gärna:

Projektkoordinator: Clémence Lundberg – clemence.leroy.lundberg@palmecenter.se