fbpx

Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime

Internationella torget presenterar:

Pela Atroshi och Fadime Sahindal har namngett vår organisation, GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime. De är Sveriges mest kända och uppmärksammade fall av hedersmord men sorgligt nog drabbas andra fortfarande.

Vi vill sätta stopp för alla hedersmord. En viktig del i kampen mot hedersvåld är att minnas de drabbade, att prata om de kvinnor och män som fått sätta sina liv till i hederns namn.

Offren för hedersmord får aldrig ses som avskräckande exempel utan måste minnas som de kämpar de var. Människor som vågade stå för sin kärlek, som kämpade för sin frihet, som sade nej till förtryck från sina familjer. Läs mer om personliga historier här.

Vår målsättning är:

  • Att förebygga hedersrelaterat våld mot kvinnor flickor och pojkar via upplysande aktiviteter.
  • Att skapa möjligheter för ett progressivt och socialt liv för de utsatta kvinnor, flickor och pojkar med hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige.
  • Att individuellt hjälpa de kvinnor och ungdomar som utsatts för hedersvåld.
  • Att göra invandrarkvinnor och ungdomar bekanta med sina rättigheter.
  • Att hjälpa invandrarkvinnor och ungdomar att integreras inom olika områden i det svenska samhället.
  • Att främja samarbetet och relationerna med andra kulturella och sociala organ från Sverige samt andra nationella grupper i Sverige som sysslar med kvinnors och barns rättigheter.
  • Att synliggöra de utsattas situation i samhället och samhällets ansvar och att ställa krav på makthavare för att samhället ska ta sitt fulla ansvar.
Dina rättigheter - Om du är utsatt för hedersförtryck har du lagen på din sida

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se