28 april 2023
Föreslå scenprogram!
Föreslå scenprogram!
Globala Torget kommer att genomföras under årets Bokmässa i Göteborg. Alla som deltar under bokmässan i Göteborg har möjlighet att föreslå program till Globala Torgets scen och om ni ställer ut på Globala Torget har ni dessutom förtur. Programmet ska lyfta ett globalt fenomen och exempel från olika delar av jorden och dess invånare. Scenen kommer att innehålla program om fred och global utveckling, i första hand när det gäller demokrati, folkrätt, mänskliga rättigheter, social rättvisa, jämställdhet, miljö, klimat, hälsa, utbildning eller kultur. Välkommen att bidra med ditt förslag.

FÖRESLÅ SCENPROGRAM 2023