fbpx

Frukostseminarium 29 september -Union to Union

Vi börjar varje dag på Internationella torget med ett frukostseminarium där arrangören bjuder på frukost.


 Union to Union hälsar välkommen till

Frukostseminarium 29 september 9:15-10:00

Vägen mot ett globalt jämlikt samhälle

Idag äger åtta rika män lika mycket som hälften av världens befolkning. Ojämlikheten blir större såväl mellan länder som inom länder och osäkra anställningar blir allt vanligare – såväl i Sverige som runt om i världen och oavsett bransch. Samtidigt som människor världen över kämpar för sin rätt att kunna organisera sig utan repressalier, tappar facket mark. I Sverige sjunker den fackliga organiseringsgraden och globalt är den endast några procent.

Detta blir en diskussion om arbetets roll i ett samhälle där klassklyftorna växer. Vad gör denna samhällsutveckling med människan och samhället? Vilka är lösningarna för att skapa ett nytt globalt samhällskontrakt där arbetarnas rättigheter respekteras?

Medverkande:

Heike Erkers, Ordförande Akademikerförbundet SSR

Berit Müllerström, andra viceordförande LO

Jenny Wrangborg – Författare aktuell med Lösa förbindelser (tbc)

Helena Thorfinn – Författare aktuell med Den som går på tigerstigar (tbc)

med moderator Kristina Henschen, kanslichef Union to Union

Medarrangör:

Akademikerförbundet SSR, LO 

 

 

 

Program Frukostseminarie Internationella torget 2017:

Torsdag 28 september  Vänskapsförbundet Sverige – Israel

Fredag 29 september Union to Union

Lördag 30 september Unicef och Svenska FN förbundet

Söndag 1 oktober Svenska Afghanistan kommittén

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se