8 juni 2021
Bokmässans Globala Torget varnar: ”Världens demokratier mitt i en febertopp”
Bokmässans Globala Torget varnar: ”Världens demokratier mitt i en febertopp”
Den demokratiska utvecklingen i världen går bakåt. Auktoritära ledare monterar ner demokratiska konstitutioner och valsystem. Kvinnor och minoriteter fråntas möjligheten att delta i val. Oppositionella krafter och civilsamhällsorganisationer förföljs och författare kan inte längre yttra sig fritt. Miljö- och klimatkatastrofer omöjliggör offentliga val och ägarna till naturtillgångar driver bort och trakasserar meningsmotståndare. Globala Torget är Bokmässans samarbetspartner och har talat med Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center och Louise Lindfors, generalsekreterare för Afrikagrupperna, som båda är talespersoner för Globala Torget under Bokmässan 2021.

Hur mår egentligen demokratin i världen?

Anna: Den mår uselt, uppriktigt sagt. De index som används för att mäta den demokratiska utvecklingen visar att den gått bakåt i ungefär 15 års tid. Allt fler länder styrs av auktoritära ledare, och i länder som redan tidigare var odemokratiska dras tumskruvarna åt.

Kvinnoorganisationer, fackföreningar, människorättsaktivister får allt svårare att verka. Miljökämpar mördas. Organisationer som samarbetar med likasinnade i andra länder stämplas som utländska agenter.

Louise: Den har hög feber. Redan innan pandemin var den på tillbakagång, och nu har läget förvärrats ytterligare. Ett första tecken på att det är på väg åt fel håll brukar vara att hoten ökar mot kvinnor och hbtq-personer.

Vi har sett en sådan utveckling i bland annat Zimbabwe. Kvinnoorganisationer har fått byta namn på seminarier, så att det inte ska framgå att det ska diskuteras jämställdhetsfrågor. Ändå var det nyligen 30 kvinnor som greps och förhördes. En organisation som Afrikagrupperna samarbetar med stöttade dem med juridisk hjälp.

Och vad har den här bekymmersamma situationen i världen med Bokmässan att göra?

Louise: Det som sker runt om i världen hjälper oss att förstå att vår svenska demokrati inte är något vi kan ta för givet. På Globala Torget kan vi visa på grundläggande premisser för en levande demokrati, och vad som händer om den tas ifrån oss. Ett levande civilsamhälle fungerar som ett vaccin mot okunskap, krig och folkmord. Därför är det så viktigt att vi finns med som en integrerad del av Bokmässan.

Anna: Redan i dag räknas en majoritet av världens stater som auktoritära. Om utvecklingen fortsätter kommer snart bara en mindre andel världens författare att verka i länder där man kan uttrycka sig fritt. Det får allvarliga konsekvenser för litteraturen. Fackföreningsledare som kämpar för rimliga löner och människovärdiga arbetsförhållanden förföljs, vilket också påverkar löntagare i Sverige. Medias rapportering om till exempel pandemier och miljöförstöring censureras. Fattigdom och förtryck innebär fler människor på flykt undan olidliga förhållanden.

Auktoritära ledare vänder sig bort från internationellt samarbete i en tid när just samverkan är viktigare än någonsin för att kunna möta utmaningar som klimatförändringar, migration och Coronapandemins konsekvenser. Så förutom rent principiellt, att alla människor på jorden har rätt till grundläggande demokratiska rättigheter, så påverkas vi alla av den demokratiska tillbakagången.

Hur kan ni på Globala Torget bidra till konkret förändring?

Anna: Vi kommer att ha en rad olika seminarier som täcker många olika ämnesområden, och olika delar av världen. Sammantaget kommer de att ge deltagarna kunskaper och insikter om läget världen. Förhoppningsvis inser fler att vi inte kan blunda för att vår demokrati är hotad, och börjar agera för en förändring.

Louise: Globala Torget är en kraftsamling för att sätta demokratin på den svenska politiska kartan. Sverige har tidigare haft ledartröjan när det gällt att utveckla demokratin världen. Den behöver vi ta på oss igen, och bidra till att undervisa om och utveckla demokratins principer. Också i Sverige. Vi har en ung generation som å ena sidan engagerar sig för klimatet och anti-rasism, men som samtidigt på många sätt är historielös och inte har koll på till exempel kolonialismen och hur den format den värld vi har i dag.

Även på Globala Torget bidrar vi till att lyfta fram litteraturen. På senare tid har det inte bara kommit faktaböcker utan även skönlitteratur som hjälper oss att förstå den globala kontexten. Litteraturen ger oss möjlighet att gå in i andra världar. Vi kan komma nära en bondefamilj i södra Afrika, och förstå deras utsatta situation.

Globala Torget, som tidigare kallades Internationella Torget, firar i år 20 år på Bokmässan. För närvarande är det Olof Palmes Internationella Center som samordnar arrangemanget som finansieras av Sida. Nätverket kring evenemanget består av närmare 40 organisationer från civilsamhället, som tillsammans genomför upp mot 100 scenprogram med författare, makthavare, aktivister, ögonvittnen och journalister.