6 december 2021
Årets gymnasieprogram på Littfest
Årets gymnasieprogram på Littfest
För hundra år sedan fick Sverige allmän och lika rösträtt. Detta utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige. Men demokrati är skör och den demokratiska utvecklingen i världen går idag bakåt. Auktoritära ledare monterar ner demokratiska konstitutioner och valsystem. Kvinnor och minoriteter fråntas möjligheten att delta i val. Oppositionella krafter och civilsamhällsorganisationer förföljs och författare kan inte längre yttra sig fritt. Miljö- och klimatkatastrofer skapar konflikter som omöjliggör fungerande demokratier och ägarna till naturtillgångar driver bort och trakasserar meningsmotståndare. Nu ger Globala Torget era elever möjlighet att reflektera över demokratins läge i Sverige och i världen, samt över de grundläggande premisserna för en levande demokrati. Vad skulle hända om vår demokratiska rättighet togs ifrån oss?

Under en dag får eleverna möta organisationer och personer som valt att dedicerar sin tid och existens till att arbeta för en bättre miljö, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och demokrati.

Sida, Läkare utan gränser, Östgruppen, Palestinagrupperna i Sverige och Littfest arrangerar programmet som samordnas av Olof Palmes Internationella Center.

Under programmet kommer eleverna att få ta del av engagerande, interaktiva samtal och föreläsningar. Vi berättar om yttrandefrihet, youth empowerment, fake news samt vikten av att kunna göra sin röst hörd.

Ta del av programmet på plats på Umeå Folkets Hus.

PROGRAM
A beat for democracy – sociala medier på liv och död (Digitalt)

Skulle du våga säga vad du tycker i sociala medier om du riskerade livet? Hör Elsa Helin, från biståndsmyndigheten Sida, berätta om de brutala konsekvenserna som kritik i sociala medier kan leda till i vissa länder. Lyssna även till Spoken word-poeterna Niklas Mesaros och Sara Nazaris specialskrivna dikt på temat. Demokrati är inget att ta för givet, vi behöver slå ett slag för den, hålla pulsen i gång och ändra takt med tiden. Ett demokratiskt samhälle måste låta.

Solidaritet och mänskliga rättigheter

Flera kortfilmer med temat solidaritet och aktivism. Unga i Palestina, Israel och Sverige berättar om sin situation och varför de tycker solidaritet och ickevåld är viktigt. Filmerna presenteras och kommenteras av Palestinagruppernas generalsekreterare Anna Wester.
Språk: Svenska och engelska

Yttrandefrihetens konsekvenser

Om yttrandefrihet och att våga agera för förändring trots att det innebär stora risker. I Ryssland och Belarus skapar myndigheterna nya vägar att stoppa civilsamhällets arbete. Lär och inspireras av hur civilsamhället trots detta hittar sätt att arbeta för demokrati. Möt Östgruppens ordförande Martin Uggla och tillsammans med kollegan Elin Ovesson i ett program om det oroliga läget i Öst.

Neutralitet är inte lika med tystnad

Välkommen till en interaktiv föreläsning av Läkare Utan Gränser om bortglömda humanitära kriser, allas rätt till livräddande läkemedel och hur tystnad kan döda. Läkare Utan Gränser är en oberoende medicinsk humanitär organisation som ger livräddande sjukvård till dem som behöver det mest – oavsett vem, oavsett var, oavsett varför. Programmet leds av Anna Blideman, sjuksköterska och medicinsk rådgivare för Läkare Utan Gränser.

Programvärd är Elin Haglund från organisationen Läkare i världen.

BOKA

För vem: Gymnasieklasser i Sverige
Var: Umeå Folkets Hus
När: Kl 8.30- ca 11.45 den 17 mars 2022
Hur: Deltagande klasser kommer under dagen att ledas av de arrangerande organisationerna.
Språk: Svenska och engelska.
Avgift: Programmet är gratis, men om ni uteblir utan avanmälan utgår en avgift på 1000 kr/klass.
Avanmälan: Görs senast två veckor innan till patrik.desthon@palmecenter.se