6 december 2021
Årets gymnasieprogram på Littfest
Årets gymnasieprogram på Littfest
För hundra år sedan fick Sverige allmän och lika rösträtt. Detta utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige. Men demokrati är skör och den demokratiska utvecklingen i världen går idag bakåt. Auktoritära ledare monterar ner demokratiska konstitutioner och valsystem. Kvinnor och minoriteter fråntas möjligheten att delta i val. Oppositionella krafter och civilsamhällsorganisationer förföljs och författare kan inte längre yttra sig fritt. Miljö- och klimatkatastrofer skapar konflikter som omöjliggör fungerande demokratier och ägarna till naturtillgångar driver bort och trakasserar meningsmotståndare. Nu ger Globala Torget era elever möjlighet att reflektera över demokratins läge i Sverige och i världen, samt över de grundläggande premisserna för en levande demokrati. Vad skulle hända om vår demokratiska rättighet togs ifrån oss?

Under en dag får eleverna möta organisationer och personer som valt att dedicerar sin tid och existens till att arbeta för en bättre miljö, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och demokrati.

Sida, Globalportalen (ForumCiv), Palestinagrupperna i Sverige, Sida, Littfest arrangerar programmet som samordnas av Olof Palmes Internationella Center.

Under programmet kommer eleverna att få ta del av engagerande, interaktiva samtal och föreläsningar. Vi berättar om yttrandefrihet, youth empowerment, fake news samt vikten av att kunna göra sin röst hörd.

Ta del av programmet på plats på Umeå Folkets Hus.

PROGRAM
A beat for democracy – sociala medier på liv och död (Digitalt)

Skulle du våga säga vad du tycker i sociala medier om du riskerade livet? Hör Elsa Helin, från biståndsmyndigheten Sida, berätta om de brutala konsekvenserna som kritik i sociala medier kan leda till i vissa länder. Lyssna även till Spoken word-poeterna Niklas Mesaros och Sara Nazaris specialskrivna dikt på temat. Demokrati är inget att ta för givet, vi behöver slå ett slag för den, hålla pulsen i gång och ändra takt med tiden. Ett demokratiskt samhälle måste låta.

Solidaritet och mänskliga rättigheter

Flera kortfilmer med temat solidaritet och aktivism. Unga i Palestina, Israel och Sverige berättar om sin situation och varför de tycker solidaritet och ickevåld är viktigt. Filmerna presenteras och kommenteras av Palestinagruppernas generalsekreterare Anna Wester.
Språk: Svenska och engelska

Yttrandefrihetens konsekvenser

Mer info kommer snart.

 

 

 

Demokrati i vardagen – dela, protestera, förändra!

Demokrati är mer än att bara rösta i ett val! Globalportalens pass handlar om demokrati i praktiken och vad unga människor kan göra i sin vardag. Vi ger exempel på när aktivister och civilsamhället har gjort skillnad i världen och diskuterar hur du kan göra samma sak!

 

För vem: Gymnasieklasser i Sverige
Var: Umeå Folkets Hus
När: Kl 8.30- ca 11.45 den 17 mars 2022
Hur: Deltagande klasser kommer under dagen att leas av de arrangerande organisationerna.
Språk: Svenska och engelska.
Avgift: Programmet är gratis, men om ni uteblir utan avanmälan utgår en avgift på 1000 kr/klass.
Avanmälan: Görs senast två veckor innan till patrik.desthon@palmecenter.se

BOKA