9 augusti 2021
Årets gymnasieprogram – all info
Årets gymnasieprogram – all info
För hundra år sedan fick Sverige allmän och lika rösträtt. Detta utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige. Men demokrati är skör och den demokratiska utvecklingen i världen går idag bakåt. Auktoritära ledare monterar ner demokratiska konstitutioner och valsystem. Kvinnor och minoriteter fråntas möjligheten att delta i val. Oppositionella krafter och civilsamhällsorganisationer förföljs och författare kan inte längre yttra sig fritt. Miljö- och klimatkatastrofer skapar konflikter som omöjliggör fungerande demokratier och ägarna till naturtillgångar driver bort och trakasserar meningsmotståndare. Nu ger Globala Torget era elever möjlighet att reflektera över demokratins läge i Sverige och i världen, samt över de grundläggande premisserna för en levande demokrati. Vad skulle hända om vår demokratiska rättighet togs ifrån oss?

Under en dag får eleverna möta organisationer och personer som valt att dedicerar sin tid och existens till att arbeta för en bättre miljö, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och demokrati.

Amnesty International, Globalportalen, Läkare utan gränser, Palestinagrupperna i Sverige, Sida, Stockholm International Water Institute, Världskulturmuseet arrangerar programmet som samordnas av Olof Palmes Internationella Center.

Under programmet kommer eleverna att få ta del av engagerande, interaktiva samtal och föreläsningar. Vi berättar om yttrandefrihet, youth empowerment, fake news samt vikten av att kunna göra sin röst hörd.

Ta del av programmet på plats på Världskulturmuseet i Göteborg eller var du än befinner dig – digitalt.

PROGRAM

A beat for democracy – sociala medier på liv och död

Skulle du våga säga vad du tycker i sociala medier om du riskerade livet? Hör Elsa Helin, från biståndsmyndigheten Sida, berätta om de brutala konsekvenserna som kritik i sociala medier kan leda till i vissa länder. Lyssna även till Spoken word-poeterna Niklas Mesaros och Sara Nazaris specialskrivna dikt på temat. Demokrati är inget att ta för givet, vi behöver slå ett slag för den, hålla pulsen i gång och ändra takt med tiden. Ett demokratiskt samhälle måste låta.

A-DAY

A-day ger en spännande introduktion till mänskliga rättigheter. Det handlar om modiga människor som vågar stå upp för sina egna och andras rättigheter – trots stora personliga risker. Men också om hur stater agerar för att inskränka de mänskliga rättigheterna.

Solidaritet och mänskliga rättigheter

Flera kortfilmer med temat solidaritet och aktivism. Unga i Palestina, Israel och Sverige berättar om sin situation och varför de tycker solidaritet och ickevåld är viktigt. Filmerna presenteras och kommenteras av Palestinagruppernas generalsekreterare Anna Wester.
Språk: Svenska och engelska

Vad betyder youth empowerment för klimatpolitiken?

Ungdomar världen över har under de senaste åren uttryckt sitt engagemang i klimatfrågan. Så vilka olika tillvägagångssätt finns det för att få sin röst hörd? I denna session söks en kritisk diskussion om hur klimatpolitiken förs och vad skillnaden är mellan inkludering och empowerment. Vilken makt har egentligen ungdomar i klimatpolitiken?

Covidvaccin får inte vara en lyxvara!

Mål 3 av de Globala Målen berör god hälsa och välbefinnande och delmål 3:B handlar om att tillgängliggöra vaccin och läkemedel för alla. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som arbetar för att rädda liv och lindra nöd i över 80 länder världen över.
Parallellt med att bistå patienter medicinskt och humanitärt, driver vi också accesskampanjen som handlar om allas rätt till livräddande läkemedel. Vi bedriver påverkansarbete för att det ska tas fram läkemedel mot sjukdomar och hälsotillstånd som inte prioriterats då det inte ansetts lönsamt och för att de läkemedel som finns på marknaden ska bli tillgängliga till ett överkomligt pris. Det här är mer aktuellt än någonsin nu under coronapandemin – medan människor i höginkomstländer redan fått två doser vaccin mot covid-19 har de flesta människor i låginkomstländer inte ens fått en första dos. Om delmål 3:B ska kunna uppfyllas, och coronapandemin stoppas, får läkemedel inte vara en lyxvara tillgängligt endast för de som har råd.

Demokrati i vardagen – dela, protestera, förändra!

Demokrati är mer än att bara rösta i ett val! Globalportalens pass handlar om demokrati i praktiken och vad unga människor kan göra i sin vardag. Vi ger exempel på när aktivister och civilsamhället har gjort skillnad i världen och diskuterar hur du kan göra samma sak!

Bygga demokrati

Ett program som kombinerar aktuell demokratiforskning och ett interaktivt quiz om Sveriges demokratihistoria. Programmet utgår ifrån utställningen Korsvägar på Världskulturmuseet Göteborg och de demokratipriniciper/ demokratikomponenter som används av forskningsinstitutet Varieties of Democracy (V-dem) på Göteborgs universitet – rättvisa val(valdemokrati), jämlikhet(egalitär demokrati), frihet(liberal demokrati), öppenhet(deliberativ demokrati) och allas deltagande(deltagardemokrati).

 

För vem: Gymnasieklasser i Sverige
Var: Digitalt eller på Världskulturmuseet i Göteborg
När: Kl 9.00- ca 14.00 den 23 eller 24 september 2021
Hur: Deltagande klasser kommer under dagen att besöka olika stationer som leds av de arrangerande organisationerna.
Språk: Svenska och engelska.
Avgift: Programmet är gratis, men om ni uteblir utan avanmälan utgår en avgift på 1000 kr/klass.
Avanmälan: Görs senast två veckor innan till maria.lindeberg@palmecenter.se

BOKA