Utställare på Globala Torget 2018

 

Utställare Facebook Twitter
Afrikagrupperna facebook.com/Afrikagrupperna twitter.com/Afrikagrupperna
Amnesty International Göteborgsgrupperna facebook.com/AmnestySverige twitter.com/AmnestySverige
BLLF Sweden facebook.com/BllfSweden twitter.com/BLLFSweden
Ecuador Development Adviser AB facebook.com/cultureabroad1/
Emmaus Björkå facebook.com/EmmausBjorka twitter.com/Emmaus_Bjorka
Fairtrade facebook.com/FairtradeSverige/ twitter.com/FairtradeSe
Fian Sverige facebook.com/FIANSverige twitter.com/FIANSverige
Forum Syd facebook.com/ForumSydOfficial/ twitter.com/ForumSyd
Föreningen Norden facebook.com/nordenisverige twitter.com/nordensverige
Föreningen Ordfront facebook.com/ordfront twitter.com/ForeningenO
Förlaget Hjulet facebook.com/forlagethjulet/
Ibn Rushd Studieförbund facebook.com/ibnrushd.studieforbund/  twitter.com/IbnRushdStudief
IKFF facebook.com/IKFFSweden twitter.com/ikff_sverige
Jordens Vänner facebook.com/jordensvanner twitter.com/jordensvanner
Kvinnor för fred facebook.com/kvinnorforfred twitter.com/Kvinnorforfred
Lära för fred
Oikocredit facebook.com/pages/Oikocredit-Sverige twitter.com/OikocreditSE
Olof Palmes internationella Center facebook.com/operation1325 twitter.com/Operation1325
Operation 1325 facebook.com/olofpalmeinternationalcenter/ twitter.com/Palmecenter
Palestinagrupperna i Sverige facebook.com/palestinagrupperna twitter.com/palgrupperna
Peace Parks Foundation – Sweden facebook.com/PeaceParksFoundationSweden/ twitter.com/Peace_Parks
Riksorganisationen Gapf facebook.com/RiksorganisationenGAPF/ twitter.com/gapf
Ship to Gaza facebook.com/ShiptoGazaSweden/ twitter.com/ShiptoGazaSE
Sida facebook.com/SidaSverige twitter.com/Sida
Svenska Afghanistankommittén facebook.com/SvenskaAfghanistankommitten twitter.com/SAK_Sweden
Svenska Esperantoförbundet facebook.com/pages/Svenska-Arbetar-Esperantoförbundet-SLEA/112146885532581
Svenska Finlands folkting
Svenska kyrkan  facebook.com/svenskakyrkaninternationellt  twitter.com/svenskakyrkan
Svenska Läkare mot Kärnvapen  facebook.com/SLMK.1981  twitter.com/IPPNWSweden
Svenska Palestinakommittén facebook.com/SvenskaPalestinakommitten
Silc – Svenskt Internationellt Liberalt Centrum facebook.com/SILCfDemocracy/  twitter.com/SILCfDemocracy
Ukrainska Alliansen i Sverige
Union to Union  facebook.com/uniontounion twitter.com/uniontounion
Vänskapsförbundet Sverige-Israel https://www.facebook.com/sverigeisraelsamfund/
Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter facebook.com/Ostgruppen/ twitter.com/Ostgruppen

 

Anmälan av scenprogram

Alla utställare på Globala Torget har möjlighet att genomföra scenprogram på scenen. Det första scenprogram på scenen är gratis för utställare.

ANMÄL DITT PROGRAMFÖRSLAG HÄR