26-29 september

— Scenprogram Torsdagen 28 september 2017

Torsdag 28 september

09.15 Frukostseminarium*
Samtida hebreisk litteratur – en
mångtusenårig språkvärld

Den moderna hebreiskan rymmer bibliska språktraditioner, uttryck ur rabbinsk litteratur och populärkulturell gatuslang med influenser från både jiddisch och arabiska. Hur översätter man en sådan komplex språktradition till svenska? Poeten Karin Brygger i samtal med översättaren Natalie Lantz om tolkningsarbetet av David Grossmans nyutkomna roman En häst går in på en bar.

Presentation Natalie Lantz:

Natalie Lantz är doktorand i Hebreiska bibelns exegetik vid Uppsala universitet och översättare av hebreisk skönlitteratur. Hennes intresse för hebreiska texter sträcker sig således från antika pergamentrullar till dagens litterära estrader i Jerusalem och Tel Aviv.


Presentation Karin Brygger

Karin Brygger är poet och doktorand i Litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och har ett särskilt intresse för Life Writing. Karin Brygger arbetar just nu dessutom med en bok om Göteborgs judiska historia, en bok som inom kort kommer på Korpen förlag.

Arr: Vänskapsförbundet Sverige – Israel

 

10.00 Desinformation – ett hot mot demokratin
Om alternativa sanningar och propaganda som politiska verktyg och hur vi kan motverka dem.

Alternativa sanningar, propaganda, smutskastning och nättroll påverkar inte bara vår bild av verkligheten. De används även som verktyg för att styra den politiska utvecklingen i andra länder. Hur kan vi motarbeta detta och vad betyder Sidas stöd till medier och demokrati i samarbetsländer? (Globala målet 16)
Arr: Sida

Medverkande:
Elsa Håstad, avdelningschef för Europa och Latinamerika, Sida Anders Lindberg, ledarskribent Aftonbladet
Moderator: Susanna Ahlfors, Sida

 

10.20 Mobil utbildning, vad innebär det?

På vilket sätt kommer mobilt lärande att förändra hur kommande generationer av ungdomar hämtar och tar till sig kunskaper.

Möt den sociala entreprenören Mikkel Gerdes när han berättar kring varför han anser att just mobilt lärande är en viktig del av att ge människor bättre förutsättningar att lyckas.

Lyssna på resan, motiven och visionen för Tagsom Edutainment och hur vi tillsammans kan utveckla mobilt lärande till mer än bara en bok på mobilen. Tagsom  är ett helt nytt sätt att arbeta interaktivt, mobilt och utan gränser.

För mer information se; https://www.youtube.com/watch?v=PrPst-HUca0

Arrangör: Tagsom Edutainment

Medverkande: Mikkel Gerdes

 

 

10.40 Globala mål och mänskliga rättigheter
Hur verkar det svenska civilsamhället för de globala i Sverige och internationellt? Konkreta exempel från internationellt utvecklingssamarbete i Latinamerika.

Arr: Svalorna Latinamerika

 

 

11.00 Språk och identitet –

Om Sverigefinnar och finlandssvenskar
Identitet, samhälsklimat och vad man som politiker kan göra för att förbättra kunskapen om de båda språkgrupperna i respektive land.

Språk och identitet
Identitet, samhällsklimat och vad man som politiker kan göra för att förbättra kunskapen om de båda språkgrupperna i respektive land och vilken roll språkgrupperna har för det nordiska samarbetet.

 Arr: Svenska Finlands folkting

Medarrangör: Göteborgs stad/Maria Balaban

Medverkande:
Eva Biaudet, riksdagsledamot (sfp), Finland och Mariya Voyvodova, kommunalråd (S), Göteborgs stad

Moderator:
Wivan Nygård-Fagerudd

 

 

11.30 Vad kan en enskild engagerad människa göra?

Staffan Nordstrands senaste roman Opium utspelar sig bland Gyllene triangelns opiumfält, i Thailands kvinnofängelser och i Stockholms förorter.

Staffan Nordstrands senaste roman Opium utspelar sig bland Gyllene triangelns opiumfält, i Thailands kvinnofängelser och i Stockholms förorter. Staffan Nordstrand är starkt engagerad i Sydostasien där han mött många personliga berättelser bakom turistparadisens leende fasad.

Arr: MBM Förlag

Medverkande:
Staffan Nordstrand

 

 

12.00 Skuggorna vi bär –

Lo Dagerman och Nancy Pick

Stig Dagerman träffar Etta Federn i Paris 1947. Vad hände egentligen när Stig och Etta möttes?

Stockholm 1947. Stig Dagerman, den unge författaren vars namn är på allas läppar, arbetar febrilt på en ny pjäs. Han kommer att kalla den Skuggan av Mart. Den handlar om en kvinna och hennes två söner. Förebilderna är den österrikisk-judiska författarinnan Etta Federn; Jean, hennes äldste son, död hjälte i den franska motståndsrörelsen; och Michel, hennes yngre son. Stig Dagerman besökte Etta Federn i Paris några veckor innan han börjar skriva på sin pjäs.

Ungefär sextio år senare kontaktas jag av Nancy Pick – en amerikansk släkting till Etta Federn. Hon har hört talas om pjäsen och vill veta mer. Nancy och jag bedriver, på var sitt håll, en högst personlig och passionerad forskning.

Skuggan av Mart kommer att föra samman Nancy och mig, men pjäsen driver oss också isär. Varför har Stig skapat ett så grymt porträtt av Etta? Varför ville han ställa ett sådant monster till modersgestalt på scen? Vad hände egentligen när Stig och Etta möttes? Nancy och jag beslutar oss för att gemensamt forska vidare. Det här är kanske vår chans att verkligen komma Etta och Stig in på livet.
Arr: Norstedts

Medverkande:
Lo Dagerman, författare
Nancy Pick, författare och översättare

Moderator/samtalsledare:
Stefan Hilding, förläggare

 

 

12.30 Förbjud kärnvapen – FN-förhandlingar pågår

Samtal mellan Gunnar Westberg, prof. emeritus och David Viktorin, AT-läkare, Läkare mot Kärnvapen.

Arr: Yrkesgrupper mot kärnvapen

 

 

13.00 Sju faktors system av människors hälsa

Författare Alexander Prytula skildrar ett system för en hälsosam livsstil i det moderna samhället.

Alexander Prytula, ordförande i Ukrainska ”Spas” federation och författare. Hans bok handlar om den unika hälsofrämjande metoden, sju hemligheter bakom kosacks hälsa. Boken ”Sju faktors system av människors hälsa”, vars ursprung är från traditioner av ukrainska kosacker, ett system som Alexander har arbetat med i 15 år. Boken skildrar ett system för en hälsosam livsstil i den moderna samhället.
Tusentals människor har fått hjälp och blivit friska och fått återhämtning med bibelhållen effekt.

Arr: Ukrainska alliansen

Medverkande:
Alexander Prytula

 

 

13.30 Finlands och Islands skolsystem

Lärarmobilitet diskuteras med erfarenheter från isländska och finländska representanter ur ett bildningsperspektiv.

Arr: Föreningen Norden/FRIS

Medarrangör: Föreningen Norden

Medverkande:
Lärare eller rektor från Finland och Island

Moderator:
Ann-Louise Rönnestål Ek

I ett globalt sammanhang utgör den finländska skolan ofta en förebild för andra länders skolsystem och pedagogiska utvecklingsmodeller. I Norden framhålls förutom Finland även Island som ett gott exempel, i synnerhet i frågan om likvärdig utbildning. Sverige har inlett en aktiv rekrytering av finländska lärare som utgör en intressant startpunkt i en diskussion kring lärarmobilitet i Norden.
Med erfarenheter från isländska och finländska representanter från skolans värld diskuteras den beskrivna situationen ur ett bildningsperspektiv. Frågor som tas upp är hur de kringflyttande lärarna uppfattar uppgiften att lära ut för att bilda? Skiljer sig synen på bildning länderna emellan? Hur påverkar de enskilda ländernas lärarutbildning på lärarnas pedagogiska uppdrag? Hur kan länderna lära sig av varandra? Borde vi ha mera lärarutbyten och samarbete mellan länderna?

 

 

14.00 Angreppen på civilsamhället – en global utmaning!

Civilsamhällets demokratiska krafter får allt svårare att verka. Trenden är global och inte begränsad till världens diktaturer. Det handlar nästan uteslutande om medvetna angrepp på demokratin och de som verkar för mänskliga rättigheter tycks vara särskilt utsatta. Hur allvarlig är situationen och vad kan vi göra för att motverka utvecklingen?

Arr: Östgruppen

Medarrangör: Union to Union, Diakonia

Medverkande:
Elsa Håstad, avdelningschef för Europa och Latinamerika, Sida
Kristina Henschen, Kanslichef, Union to Union
Martin Uggla, Ordförande, Östgruppen
Annika Andersson, Rådgivare demokrati och mänskliga rättigheter, Diakonia
Konstantin Baranov, Youth Human Rights Movement (YHRM), Ryssland
Sharan Burrow, Generalsekreterare, International Trade Union Confederation (ITUC) (tbc)

Moderator:
Maja Aase, Kommunikationschef, Union to Union

Språk: Engelska, svenska

 

14.40 Från Algsoppa till mera
torsk – kan samverkan med grannländer rena Östersjön?

Om 20 års svenskt samarbete med Ryssland, Polen och Baltikum för att minska utsläppen till Östersjön.

Om resultaten av 20 års svenskt Östersjösamarbete för att minska utsläppen av avloppsvatten från Ryssland, Polen och de baltiska staterna. Hur har det påverkat havet och dess välmående? (Globala målet 14)

Arr: Sida

Medverkande:
Elsa Håstad, avdelningschef för Europa och Latinamerika, Sida Anders Alm, seniorrådgivare för Östersjön, WWF

Moderator: Susanna Ahlfors, Sida

 

 

15.00 Fistulasjukhusets verksamhet är viktig för kvinnorna i Etiopien!

Fistulasjukhuset opererar kvinnor med förlossningsskadan obstetrisk fistula och är grundare av College of Midwives.

Programpunkten berör framförallt FN:s globala mål 5 och 13 om hälsa och välbefinnande och om jämställdhet. Fistulasjukhuset i Etiopien opererar kvinnor med förlossningsskadan obstetrisk fistula och är världsledande för denna behandling. Sjukhuset tar ett stort ansvar för sina patienter för att de ska kunna återgå till ett normalt liv. Dessutom har man grundat College of Midwives som utbildar barnmorskor till internationell standard, nyckelpersoner för att utveckla mödravården och sprida kunskap som motverkar tidiga äktenskap och könsstympning. Verksamheten minskar både mödra-och barnadödligheten och ger utsatta kvinnor en nystart i livet.

 Arr: Fistulasjukhuset

Medverkande:
Maria Gårdemyr, Green Lamp rörelsen

Moderator:
Kerstin Engle, styrelsen Stiftelsen Fistulasjukhuset

 

 

15.20 Arvet efter Erasmus – samtal mellan historien och vår tid

Erasmus av Rotterdam var en pionjär för både pacifismen och Europatanken. Han levde i sju olika länder och besatt ett internationellt nätverk som sträckte sig över hela Europa. I Essäboken Gutenberggalaxens nova, belönad med Augustpriset för bästa fackbok 2016, berättar essäisten och poeten Nina Burton om denna förgrundsgestalt för 1500 -talets humanism och medierevolution.

Vad har Erasmus att säga oss idag? Hur kan hans gärning kopplats till Ersamus+, det EU-program som bär hans namn och som syftar till att öka utbytet och sammanhållningen i Europa.

Nina Burton i samtal med Angela Andersson från UHR.

Arr: Universitets- och Högskolerådet

Medverkande:
Nina Burton, författare
Angela Andersson, UHR

 

 

15.40 100 år sedan Lenins resa genom Sverige

I Lenins resa skildrar Merridale upptakten till ryska revolutionen genom att berätta om Lenins tågfärd mitt under brinnande världskrig.

Den hyllade och prisbelönta historikern Catherine Merridale lämnar inget åt slumpen. När hon skulle skriva om Lenins avgörande resa år 1917 bestämde hon sig för att följa i hans spår.
Lenin befann sig i landsflykt i det neutrala Schweiz när han fick veta att den ryske tsaren blivit avsatt. Han bestämde sig genast för att återvända till sitt hemland. Detta blev startskottet för en händelsekedja som skulle komma att avgöra 1900-talets utveckling.
I Lenins resa skildrar Merridale upptakten till ryska revolutionen genom att berätta om Lenins tågfärd mitt under brinnande världskrig; en resa som tog honom från Zürich till Petrograd via bland annat Malmö, Stockholm och Boden.

Arr: Historiska Media

Medverkande:
Catherine Merridale, historiker och prisbelönt författare

Moderator:
Erik Osvalds

 

 

16.00 Ryssland – från statsstödd homofobi till hatbrott

Det har gått fyra år sedan lagen mot ”gay-propaganda” instiftades i Ryssland. Homofoba stämningar eskalerade snabbt till grova kränkningar och hatbrott. Hur ser situationen ut för Rysslands hbtq-personer idag?

Arr: Östgruppen

Medarrangör: RFSL

Medverkande:
Konstantin Baranov, Youth Human Rights Movement (YHRM), Ryssland
Svetalana Zacharova, Russian LGBT Network, Ryssland

Moderator:
Jon Fridholm, Östgruppen

 

16.30 ’’Hur når vi de globala målen för hållbar utveckling? – Olika aktörers syn på genomförandet av Agenda 2030.’’

2015 antogs Agenda 2030 av FN:s 193 medlemsländer, samtalet fokuserar på olika aktörers roll i implementeringen av Agendan.
2015 antogs Agenda 2030 av FN:s 193 medlemsländer. De globala målen för hållbar utveckling är 17 universella och ambitiösa mål som syftar på att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och stoppa klimatkrisen till 2030. Det är staternas ansvar att genomföra agendan och nå målen för hållbar utveckling i sina respektive länder. Det här panelsamtalet fokuserar på olika aktörers roll i implementeringen av Agendan. Hur arbetar vi med Agenda 2030 i Sverige och hur kan vi tillsammans bidra till att Sverige lever upp till sitt åtagande?
Syftet med panelsamtalet är:

Att belysa vikten av olika aktörers roll i implementeringen av Agenda 2030

Moderator:

  • Lennart Wohlgemuth, Gästprofessor vid Scholl of Global Studies vid Göteborgs Universitet & styrelseledamot FUF

Paneldeltagare:

  • Anna Horn, Liberala Ungdomsförbundet, Vice Ordförande
  • Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet, Ordförande
  • Tiina Nummi-Södergren, My Right, Generalsekreterare
  • Hanna Lidström, Grön Ungdom, Språkrör

 

 

17.00 Håller vi på att äta upp framtiden?

Hur vår mat produceras och konsumeras får konsekvenser för resten av världen. Rätten till mat måste respekteras även här i Sverige.

Hur vår mat produceras och konsumeras får konsekvenser för resten av världen.  Rätten till mat måste respekteras även här i Sverige. Mål 2 i agenda 2030 är relevant för våra bönder och vårt urfolk, men såklart också för alla oss andra. Idag och i framtiden.

Det sägs att alla de globala målen hör samman med mat. Debatten om jordbrukets utveckling är hetare än på länge. De senaste decennierna har inneburit en snabb utveckling mot ett allt mer storskaligt jordbruk och en globalisering av matsystemet. Svenska pensionsfonders köper mark i Brasilien och EU:s bistånd används till att gynna multinationella livsmedelsföretags intressen i afrikanska länder. Jordbruken i Sverige försvinner och vi erbjuds besprutade chilenska äpplen mitt i svensk äppelsäsong. Effekterna är många. Gemensamt är kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring med matproducenter och konsumenter som de största förlorarna.

Allt fler röster höjs nu mot denna storskaliga modell. Politiken som förs i Sverige och EU är otillräckligt för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att ställa om dagens ohållbara matsystem. Så hur skapar vi ett matsystem för framtiden som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart och vilka är de största knäckfrågorna?

Arr: FIAN Sverige

 

17.20 Angola berättar

Möt José Luis Mendonca i samtal om sin nyligen översatta roman

Kungadömet i kasuarinskogen. KUNGADÖMET I KASUARINSKOGEN

Arr: Panta Rei & Framtiden i våra händer

 

17.40 Klimatförändringar, populism och faktaresistens

Gunilla Reischl, forskare och programchef för Global politik och säkerhet på UI, samtalar med Sverker Sörlin, professor på KTH.

Arr: Utrikespolitiska institutet

 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Programansvarig: Chatarina Nordström, chatarina.nordstrom@winnetsverige.se, +46 73 626 54 99 För uppdaterad programinformation se globalatorget.se. Samtliga seminarier streamas live och kan ses i efterhand.

 

 

Om

Om

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se