27-30 september

Söndag 1 oktober

Scenprogram söndag 1 oktober

09.15 Frukostseminarium*
”Rätten till utbildning gäller även i krig”
Antalet barn som går i skolan i Afghanistan har ökat markant de senaste 15 åren, från omkring en miljon till sex miljoner barn. Ett försämrat säkerhetsläge och fortsatt brist på skolor och lärare i Afghanistan gör att många barn och unga riskerar att aldrig lära sig läsa, skriva eller få en bra skolgång. Omkring 40 procent beräknas fortfarande stå utan möjligheter till skola och utbildning. Hur kan rätten till utbildning tillgodoses i ett av världens fattigaste länder och där en väpnad konflikt pågått i snart 40 år?

Arr: Svenska Afghanistankommittén

*Arrangören bjuder på frukost

Medarrangör: Författarcentrum i Väst

Medverkande:
Andreas Stefansson, TF Generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén
Azada Najafi, tolk och engagerad i flickors rätt till utbildning i Afghanistan
Hamid Zafar, driver studentboende i Afghanistan.

Moderator: Anna Ek, Svenska Afghanistankommittén.

 

 

10.00 Journalisten Per Svensson berättar om romanen Oppermanns

En unik skildring från inledningen av en tid som kom att bli en av de allra mörkaste i Europas historia.

Lion Feuchtwangers berömda roman Oppermanns utkom första gången 1933, samma år som Hitler utsågs till rikskansler i Tyskland. Den handlar om de fyra judiska syskonen Oppermann vars familj levt i Berlin i flera generationer, men som nu tvingas uppleva hur tillvaron sakta slås sönder. En unik skildring från inledningen av en tid som kom att bli en av de allra mörkaste i Europas historia.

Journalisten Per Svensson, som även har skrivit förord, berättar här om romanen och dess paralleller till dagens politiska situation i Europa.

Arr: Nilsson Förlag

Medverkande:
Per Svensson, journalist

 

 

10.20 ”För våra barns bästa”
– Fem författare från fyra nordiska länder

Antologi om de konsekvenser som för tidig dagisvistelse kan ha för barnets framtida liv och kunskap till föräldrar.

Fem författare från 4 nordiska länder presenterar kort sina bidrag till Antologin ”För våra barns bästa”. Från olika vetenskapliga utgångspunkter (biologi, neurovetenskap, psykologi, pedagogik, samhällsekonomi) vill vi berätta för föräldrar om vetenskaplig bakgrund till varför barn under de 3 först åren inte bör vistas på förskoleinstitutioner. De flesta förskolepedagoger känner till detta, men föräldrar idag har inte dessa kunskaper som verktyg att kunna bestämma vad som är bäst för sina barn.

Då politikerna tillåter och uppmuntrar att barn från 1 års ålder skrivs in på förskola antar föräldrar att detta är oskadligt för barnen, och kanske praktiskt för dem själva. Dock vill många föräldrar själva ta hand om sina småbarn, något som motverkas politiskt.

Vi vill berätta om de konsekvenser som för tidig förskolevistelse kan ha för barnets framtida liv och ge föräldrar verktyg för att kunna göra kloka och kunskapsbaserade val för sina barn.

 Arr: Göteborgs Universitet

Medverkande:
Annica Dahlström, Prof. em. Göteborg
Niels Arbøl, docent i biologi, fil.kand., Köpenhamn
Anne Brudevold, leg. Psykolog, Oslo
Erja Rusanen,  Pedagogie doktor (PeD), Helsingfors
Christian Sörlie-Ekström, civiling., ekonom, miljödebattör

Moderator:
Ev. A. Dahlström samtalsledare

 

 

10.40 Är det bara män som kan skapa fred?

Vilka konkreta åtgärder arbetar riksdagen med för att genomföra FN:s säkerhetsrådsresolution 1325?

Operation 1325 – kräver makt åt kvinnor i fredsprocesser. FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 lyfter fram kvinnor som viktiga aktörer för hållbar fred och mänsklig säkerhet. Samtidigt betonas kvinnors särskilda utsatthet i konflikter. Vilka konkreta åtgärder arbetar riksdagen med för att genomföra resolution 1325? Vad har Sveriges plats i säkerhetsrådet hittills lett till?

Arr: OP 1325

Medarrangörer:
Kvinnor för Fred (KFF), Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV), Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK).

Moderator/samtalsledare:
Aase Smedler, Sveriges Kvinnolobby

 

 

11.20 IM presenterar världens dyraste metall – Humanium Metal

Vi visar det innovativa arbetet runt fredsmetallen Humanium Metal som redan berör människor i Centralamerika och Colombia.

Vi visar det innovativa arbetet runt fredsmetallen Humanium Metal som redan berör människor i Centralamerika och Colombia.

Bakgrund

Humanium Metal är en innovativ möjlighet att arbeta för en fredligare värld. Humanium Metal består av nedsmält metall från beslagtagna vapen och genom att erbjuda företag möjligheten att tillverka nyttoprodukter av metallen kan IM, som introducerade Humanium Metal under 2016, både belysa problemen med vapenvåld och stödja vapendestruktion och attitydförändring för fred i våldsdrabbade länder.

Det finns hundratals miljoner illegala skjutvapen i världen och som ett resultat av det blir någon skjuten och dödad varje minut. Kostnaderna för väpnat våld sträcker sig bortom förlust av människoliv och fysiska skador. Den negativa sociala och ekonomiska konsekvenserna för samhället är enorma, och drabbar särskilt kvinnor och barn. Humanium Metal kan alltså verkligen sägas vara världens dyrbaraste metall.

http://www.humanium-metal.com 
#HumaniumMetal

Arr: Individuell Människohjälp

Medverkande:
Peter Brune, Internationell chef samt eventuellt samarbetspartners.

Moderator:
Peter Brune IMs internationella chef

 

 

12.00 Kvinnor ska ta jämlik plats i politiken – Agenda 2030

Scensamtal med Birgitta Ohlsson och Lena Ag, som brinner för frigörelse och rättvisa, modererat av Martin Ängeby.

Världens länder har kommit överens om att kvinnor ska ta jämlik plats i politiken, i Sverige och i andra länder. Birgitta Ohlsson (L) är aktuell med boken Duktiga flickors revansch. Lena Ag är generalsekreterare för Kvinna till Kvinna. Båda brinner för frigörelse och rättvisa. Sveriges utrikespolitik och inrikespolitik ska vara feministisk. Hur välter vi småpåvarna över ända och spänger glastaken?

Scensamtal modererat av Silcs generalsekreterare Martin Ängeby. Boksignering av Birgitta Ohlsson i Silcs monter efteråt.

Arr: SILC

Medverkande:
Lena Ag, GS Kvinna till Kvinna
Birgitta Ohlsson, författare och riksdagsledamot
Martin Ängeby, Silc

 

 

12.30 Hur hindrar islamismen kvinnokampen?

Ett samtal om feminism och islamism. Innebär islamismen en backlash för feminismen?

Ett samtal om feminism och islamism. Innebär islamismen en backlash för feminismen och för länge sedan uppnådda fri- och rättigheter? Är den svenska feminismen till för alla i Sverige eller bara för vita, sekulariserade kvinnor med ursvenska rötter?

Arr: Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime

Medverkande:
Helene Bergman, journalist, författare och feministisk pionjär
Omar Makram, grundare av Sveriges exmuslimer
Soleyman Ghasemiani, socionom och författare ersätter.

Moderator:
GAPF:s representant

 

 

13.00 Människorättsförsvarare betalar ett högt pris

För första gången i Amnestys historia sitter två medarbetare från samma land frihetsberövade: Idil Eser, generalsekreterare i Amnesty Turkiet och Taner Kilic, ordförande, är misstänkta för brott för deras oförtröttliga människorättsarbete.
Den 5 juli skulle ha varit en vanlig dag på jobbet, med möten och en utbildning för kolleger. Men i stället greps Idil tillsammans med nio andra människorättsförsvarare i en polisräd. De har inte begått något brott, men i likhet med hundratals journalister och andra människorättsförsvarare beskrivs de som farliga. I själva verket behövs fler som dem i dagens Turkiet – fler som med fredliga medel skyddar och främjar mänskliga rättigheter.
Bland dem som greps med Idil finns den svenske IT-konsulten, Ali Gharavi. Ali har arbetat med IT-frågor för människorättsorganisationer i 20 år, och han är dessutom skribent. I detta miniseminarium pratar vi först om de fängslade människorättsförsvararna i Turkiet och därefter kommer Laressa Dickey, Ali Gharavis hustru, som är poet och författare, att läsa en novell av Ali: Flight. Läsningen sker på engelska.

Arr: Amnesty International

Medverkande:
Laressa Dickey, poet och författare, gift med människorättsförsvararen Ali Gharavi som sitter fängslad i Turkiet.

Moderator:
Brittis Edman

 

 

13.20 Häv blockaden av Gaza

Alla barn har rätt till ett hem och utbildning. Jeannette Escanilla, ordf Ship to Gaza, samtalar med författaren Jan Guillou om barnens situation i Gaza och Israels ockupation av Palestina.
Blockaden är inne på sitt tionde år och innebär att Israel kraftigt begränsar allt som kommer in och ut ur området. Restriktionerna för byggnadsmaterial har gjort att endast en bråkdel av de 18000 hem som förstördes under kriget 2014 blivit återuppbyggda. Kriget gjorde över 1500 barn föräldralösa. I skolorna går undervisningen i dubbla skift pga förstörda lokaler.
Israel har tvingats betala ett miljonskadestånd till Ship to Gaza. 2018 kommer ett nytt försök att bryta blockaden göras med en armada av segelbåtar. Vad anser Guillou att omvärlden behöver göra för att pressa Israel?

Arr: Ship to Gaza

Medverkande:
Jeannette Escanilla, ordf Ship to Gaza
Jan Guillou, författare och journalist
.

 

 

 

 

13.40

Israel – Kunskapslandet och innovationslandet

Samtalet lyfter fram ett antal intressanta exempel som visar Israels bidrag till den globala utvecklingen.

Israel är ett litet land som kraftigt satsar på kunskap och innovation. Technion, Israels ledande universitet inom teknik och naturvetenskap, har en internationell topposition när det gäller att bidra till entreprenörskap och ett innovationsstimulerande klimat. Med kunskap, nytänkande forskning, medicinska och tekniska innovationer är man med och bidrar med många framsteg för mänsklighetens fromma. När det gäller exempelvis fattigdomsbekämpning, miljö- och hållbarhetsfrågor, globala hälsofrågor, kunskapsspridning, innovationer till mänsklighetens nytta, ligger Israel i framkanten vid en internationell jämförelse. I det här samtalet lyfts fram ett antal intressanta exempel som visar Israels bidrag till den globala utvecklingen.

Arr: Vänskapsförbundet Sverige- Israel

Medverkande:
Stefan Sturesson

 

14.00 

Bildningsperspektivet – en utmaning för hållbar utveckling!

Helen Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning, Tomas Kjellqvist, vice ordförande i Svenska Unescorådet, och Pam Fredman, President IAU.

Utbildning är en nyckelfaktor för att nå de av FN fastställda 17 hållbarhetsmålen. Det finns stora och olika utmaningar för utbildningen runt om i världen, såväl vad avser tillgänglighet till utbildning på alla nivåer inte minst till högre utbildning, som den kunskap som förmedlas elever och studenter. Bildningsperspektivet får allt mindre utrymme. Hur påverkar detta den så viktiga förmågan till kritiskt tänkande, att se de komplexa sammanhangen i samhällsutvecklingen? Det är våra framtida samhällsmedborgare, som på olika sätt deltar i utveckling och beslutsfattande, som utbildas.

Hur kan Sverige medverka till att bildningsperspektivet och de humanistiska och sociala kunskaperna uppmärksammas i den högre utbildningen internationellt? Sverige har värnat det breda kunskapsperspektivet i utbildningen och har också ett förtroende vad gäller tillit och respekt för allas lika värde i samhället.

Arr: IAU och Svenska Unescorådet

Medverkande:
Helen Hellmark Knutsson, Tomas Kjellqvist, Pam Fredman

Moderator:
Anders Franck, programchef på Jonsereds herrgård vid Göteborgs universitet.​

 

 

14.40

Att arbeta i krigets mitt

Boken: UTSÄND Arbeta, leva och älska i krigets mitt – ett samtal med författaren Elisabet Hellsten.

UTSÄND Arbeta, leva och älska i krigets mitt
Om erfarenheter från att ha blivit vittne till en brutal massaker i de palestinska flyktinglägren Sabra och Shatila i Beiruts utkanter.
Att vara volontär i Limas kåkstäder medan inbördeskriget rasar.
Att vara Sidas chef i Colombia och försöka bygga fred medan våldet och kriget mellan FARC-gerillan, armén och paramilitären sliter sönder landet.
Att vara diplomat i skottsäker väst i Bagdad, Irak.
Och att arbeta med Afghanistan.

Arr: Elisabeth Hellsten

Medverkande:
Elisabet Hellsten Biståndsarbetare

Moderator:
Mats Sundgren

 

 

15.00 Helena Thorfinn: Den som går på tigerstigar

En stark och trovärdig spännings- roman om internationellt bistaånds- arbete och livet som kvinnas eller hirja i Bangladesh.

Att skriva i biståndsmiljö
Helena Thorfinn slog igenom stort med sin debutroman Innan floden tar oss för fem år sedan. Berättelsen om Sofia och Janne som packar ihop livet i Sverige för att börja ett nytt i Dhaka, Bangladesh huvudstad, blev en stor framgång och nådde över 140 000 läsare. Nu kommer uppföljaren, Den som går på tigerstigar, där vi återigen får träffa Sofia och Janne i ett Dhaka som är förändrat efter ett terrorattentat. Den nya romanen är en tät väv där privatmoral och globala åtaganden inte alltid går hand i hand.
Karin Alfredssons första deckare i biståndsmiljö, 80 grader från Varmvattnet, kom ut 2006 och belönades med Svenska Deckarakademins debutantpris. Sedan dess har ytterligare fyra böcker om kvinnoläkaren Ellen Elg sålts i totalt 200 000 exemplar. Karin Alfredssons nya roman, Skrik tyst så inte grannarna hör, som släpps i början av september, utspelar sig i Zambia i södra Afrika. Den är både en relationsroman, där våldet allt för ofta blir den sista utvägen, och en inblick i den internationella biståndsvärlden.
Missa inte detta samtal mellan Helena Thorfinn och Karin Alfredsson om de speciella frågor som rör skrivande i biståndsmiljö.
Helena Thorfinn arbetade i många år som journalist innan hon sadlade om och började arbeta på Sida och Rädda Barnen. Hon arbetade tre år på Svenska ambassaden i Dhaka 2005-2008 och bor i dag med familjen i Burma/Myanmar där hon bland annat arbetar på Unicef.
Karin Alfredsson är tillbaka i Sverige och arbetar om igen som journalist och författare efter tre år som regionchef för den svenska biståndsorganisationen We Effect i södra Afrika. Den nya boken utspelar sig i det hus där Karin och hennes man bodde i Lusaka, Zambia.

Arr: Norstedts

Medarrangör: Bokmaskinen, Karin Alfredssons förlag

Medverkande:
Helena Thorfinn, författare
Karin Alfredsson, författare

 

 

15.30 Med livet som insats
– Om kvinnorättsförsvarares oförtröttliga kamp
Samtal om hur situationen för kvinnorättsförsvarare ser ut i olika delar av världen och vad vi kan göra för att stödja deras livsviktiga arbete.


Kvinnorättsförsvarare är de som med fredliga medel skyddar och främjar kvinnors rättigheter. De kan agera ensamma eller kollektivt och utgör en mycket viktig del av det civila samhället.

I många delar av världen ses deras fredliga och legitima arbete som ett hot mot makten, samhällsordningen eller moralen. Många stater har inför olika restriktioner och förbud för att tysta människorättsförsvarare och utrymmet för det civila samhället krymper. Hot, trakasserier, förföljelse tillhör vardagen för många kvinnorättsaktivister. Med livet som insats fortsätter de sin oförtröttliga kamp.

I detta seminarium samtalar vi om hur situationen för kvinnorättsförsvarare ser ut i olika delar av världen och vad du och jag kan göra för att stödja deras livsviktiga arbete.

Arr: Amnesty International

Medverkande:
Lena Ag, generalseketerare Kvinna till Kvinna
Katarina Bergehed, sakkunig kvinnorättsfrågor, Amnesty International, svenska sektionen

Moderator:
Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty International, svenska sektionen alt. Brittis Edman, gruppchef policy, Amnesty International, svenska sektionen

 

 

15.50 Öka jämställdhetsperspektivet för en hållbar utveckling

Armeniens ambassadör i Sverige och Winnet Armenia samtalar kring sitt arbete utifrån Winnetmodellen.

Arr: Winnet Sverige

 

 

16.20 1968 – den sjunde delen i romanserien om Det stora århundradet
Jan Guillou berättar om 1968 – en initierad berättelse om en omstridd epok.

Jan Guillou berättar om ”1968” – en initierad berättelse om en omstridd epok och den sjunde delen i romanserien om Det stora århundradet.

Arr: Piratförlaget

Medverkande:
Jan Guillou – författare

 

 

 

 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Programansvarig: Chatarina Nordström, chatarina.nordstrom@winnetsverige.se, +46 73 626 54 99 För uppdaterad programinformation se globalatorget.se. Samtliga seminarier streamas live och kan ses i efterhand.

 

 

 

Om

Om

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se

Följ oss på Instagram!

Instagram has returned invalid data.

Kika på Instagram