27-30 september

Scenprogam Fredag 28 september

Scenprogram fredag 28 september

Arbetet med scenprogrammet för Internationella torget pågår. 

Alla utställare på internationella torget har möjlighet att genomföra scenprogram på scenen. För att anmäla Ditt intresse att genomföra ett scenprogram:

Kontakta patrik.desthon[at]palmecenter.se.

Om

Om

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se

Följ oss på Instagram!

Instagram has returned invalid data.

Kika på Instagram