Fredag 25 september – Lilla scenen

.15 Island i deckarens filmvärld
Árni Þórarinsson är en av Islands mest välkända författare med ett förflutet som journalist. Árni är en av dem som startade Reykjavik Film Festival, har suttit i flera internationella filmjurys och hans förra boksläpp i Sverige (Häxans tid) filmatiserades av SVT med Sverrir Gudnason i huvudrollen. Här berättar han om sina böcker och engagemang för film. Inte minst diskuterar han hur han begett sig till avlägsna trakter för att undersöka brottets inverkan på isolerade invånare.
Arrangör: Icelandic Literature Center, Bazar förlag och Internationella torget
Vi bjuder på morgonkaffe!


10.00 Eget snus
En berättelse med fotograf Per Englund.
Arrangör: Svenska Fotografers Förbund


10.30 Feministisk utrikespolitik
Feministisk utrikespolitik med fokus på Resolution 1325, Kvinnor, fred och säkerhet. Målet för regeringens feministiska utrikespolitik är att motverka diskriminering av kvinnor, förbättra kvinnors villkor och bidra till fred och utveckling. Kan vi nu se fram emot ett förstärkt arbete utifrån Resolution 1325? Resolutionen antogs av FN för 15 år sedan. I den krävs bland annat kvinnors fulla delaktighet i allt beslutsfattande, inte minst vid förhandlingsbordet. Maj-Britt Theorin, f.d nedrustningsambassadör, fredsaktivist och Birgitta Rang, styrelseledamot medverkar.
Arrangör: Operation 1325


11.00 Ryssland: Ett år i en utländsk agents liv
Institutet för Regional Press i S.t Petersburg införlivades i november 2014 i det ryska justitieministeriets beryktade register över ”utländska agenter”. Institutets chef Anna Sjarogradskaja ger oss hela historien. Moderator Jon Fridholm.
Moderator Jon Fridholm. Språk: Engelska
Arrangör: Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter


11.30 Levnadslön via Fairtrade eller fackliga avtal?
Vad är bäst för att minska fattigdomen? Till film, bild och ord sätts odlarnas bästa i fokus. Magdalena Streijffert, Generalsekreterare Fairtrade Sverige och Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande ger sin syn.
Moderator: Nina Larrea
Arrangör: Union to Union


12.00 I Indien begår en bonde självmord var 30:e minut. Varför?
Sedan 1990-talet har mer än 300 000 indiska bönder tagit sina liv. Parul Sharma, ordförande FIAN Sverige och Ravi Kumar, ordförande FIAN Andhra Pradesh berättar om bakgrunden till, och konsekvenserna av, problemet.
Arrangör: Foodfirst Information and Action Network, FIAN


12.30 Krossade stereotyper i Afghanistan
”Min tid utomlands har krossat stereotyp efter stereotyp”. Linda Nyström berättar och visar bilder. Hon ingår i programmet Sida Alumni med studenter med kunskap om utvecklingsfrågor och svenskt bistånd. Linda Nyström har gjort praktik i Afghanistan, uppsats i Botswana, bott i Mexiko och även rest i Indien, Guatemala och Sydafrika.
Arrangör: Sida Alumni


13.00 Ungern: I poesins fotspår med bilder
I fotspåren av en vacker poesi. Miklós Radnótis (1909–1944) liv är ett avtryck av Ungerns moderna historia. I hans vittnesmål spänns en sträng om vad mänskliga rättigheter ytterst handlar om. Medverkande: Poeten Marie Lundquist och fotografen Maria Söderberg, som visar bilder från Ungern.
Arrangör: Union to Union och Litteraturresan/Belarus


13.30 NATO – maktpolitik som ökar risken för krig
Nato är en militärallians med kärnvapen som en hörnsten. Vi ställer denna maktpolitik mot ickevåldslösningar och diskuterar en gemensam säkerhet. Gunnar Westberg, prof. och tidigare president i Internationella Läkarrörelsen mot kärnvapen i ett samtal med Karin Utas Carlsson som arbetar med utbildning i konflikters dynamik och hantering.
Arrangör: Yrkesgrupperna mot Kärnvapen och för Fred


14.00 Feministisk utrikespolitik – vad är det?
Jämställdhet mellan män och kvinnor är grundläggande i arbetet för mänskliga rättigheter. Kansliråd Gerd Johnsson-Latham, UD, berättar om Sveriges feministiska utrikespolitik.
Arrangör:Utrikesdepartementet


14.30 Rasbiologi i Lappland: Hur gör man för att rädda ett folk?
Maja Hagerman och Claes Gabrielson visar bilder och berättar om sitt arbete med filmen ”Hur gör man för att rädda ett folk?”. Deras film är ett skrämmande berättelsen om svenska rasbiologers framfart i Lappland och Rasbiologiska institutets kopplingar till nazityskland. Maja Hagerman har skrivit den första biografin över Lundborg, vars studier av bland annat samer nådde långt utanför Sveriges gränser.
Arrangör: Internationella torget


15.00 Adam Zagajewski: I andras skönhet
På en hänförande prosa skildrar en av Europas ledande poeter sin väg fram till språkets, musikens och filosofins innersta rum. Vägen dit är både vindlande och knackig, leds via studentåren i Krakow och kommunistregimens tilltagande och nyckfulla övergrepp på den fria tanken. Adam Zagajewskis egen resa blir till en skildring av ett Europa som fastnat i ett politiskt dödläge. I ett samtal om sin senaste bok ”I andras skönhet” med översättaren Anders Bodegård.
Arrangör: Internationella torget


15.30 Al-Hakawati – Historieberättaren
Flyktingar från Syrien har bidragit med sagor och berättelser i denna föreställning som är en del av projektet ”al-Hakawati”. Syftet är att bevara och förmedla en del av Syriens mångtusenåriga kulturarv.
Medverkar gör Peter Hagberg, Fabula Storytelling, och Ahmed Alaydi, Hakaya berättarnätverk. Inledning av Marianne Boqvist, projektledare Kulturarv utan Gränser. Språk: Svenska och arabiska.
Arrangör:Kulturarv utan Gränser


16.00 Hur kan kvinnorna öka sitt inflytande i EU?
Europeiska unionens grundlag förespråkar jämställdhet. Hur kan kvinnorna öka sitt inflytande? En ny bok ”Kvinnornas EU” diskuterar kvinnors inflytande i Europeiska unionen. Jytte Guteland, ledamot av Europaparlamentet (S) och Maj-Inger Klingvall. ambassadör, ger tips på hur man strategiskt kan driva fram bättre beslut som ökar jämställdhet och inflytande i EU-frågor. Alexandrina Satnaianu, EIGE,
EUs institut för jämställdhet i Vilnius presenterar publikationen.
Arrangör: Svenska Kvinnors Europanätverk, SKEN, och Gidlunds förlag.


16.30 Hur ska rekryteringen till IS stoppas?
Islamska statens framfart har skakat om världen. Deras extremism utgör ett starkt hot mot samhället och demokratins fundament. Marcus Gustavsson samtalar med Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, om olika vägar bort från våld och krig. Bildvisning.
Arrangör: Vision Göteborg


17.00 Krig och Gud: Poesi från Belarus
I belarusiske Dmitrij Strotsevs poetiska kraftfält får varje stoftkorn ett bergs dimensioner och tyngd. Det hastiga ljuset hejdas inför ögonen på den bergtagna läsaren och evigheten dansar sin stillsamma dans. En poesi som huvudsakligen kretsar kring temana: krig och fred, gudssamtal samt historien och nuet. Översättaren Dmitri Plax medverkar. Bildvisning.
Arrangör: Rámus Förlag och Litteraraturresan/Belarus


17.30 Ungersk gulasch: Möt Krisztina Tóth
Översättaren Daniel Gustafsson Pech presenterar författaren Krisztina Tóth.
I samarbete med Rámus förlag och Bokförlaget Tranan.
Vi bjuder på en tallrik ungersk gulasch, bröd & dryck.


Mässan stänger kl. 19.00 på fredag.

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se