27-30 september

Praktisk information

För utställare- och arrangörer av scenprogram.


Vem kan ställa ut på Globala Torget?

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter.

För att delta på Globala Torget på Bokmässan ska man…

…vara en ideell organisation eller annan slags aktör med inriktning på fred och global utveckling och/eller förhållanden i utvecklingsländer eller Östeuropa, i första hand när det gäller demokrati, folkrätt, mänskliga rättigheter, social rättvisa, jämställdhet, miljö, klimat, hälsa, utbildning eller kultur.

…ha en verksamhet baserad på principer om alla människors lika värde, demokrati och icke-diskriminering.

Vi ska givetvis också respektera vissa grundläggande regler för hur vi uppträder på Bokmässan, såsom att…

…uppträda respektfullt gentemot besökare och andra utställare.

…inte störa andra utställares seminarier eller verksamheter i montern.

…inte uppmana besökare att avstå från att besöka andra utställares montrar, eller andra utställares seminarier.

 

Monterplats på Globala Torget bokas genom Bokmässan.

BOKA MONTER

 


 

Intresseanmälan scenprogram
Alla utställare på Globala Torget ges utan kostnad att genomföra ett scenprogram*. Globala Torget har också andra platser för samtal och uppträdanden för en mindre publik. För att anmäla Ditt intresse att genomföra ett scenprogram.

ANMÄL PROGRAMFÖRSLAG

 


Scen

Scenen är centralt belägen på torget. Här pågår programmet hela tiden utan avbrott. Samtalet är i centrum på denna scen. Varje dag inleds med ett lite längre frukostseminarium på 45 minuter där arrangören bjuder besökarna på frukost.

* Att garanteras möjlighet att genomföra scenprogram som utställare på Globala Torget förutsätter att förslaget inkommer senast den 2 april. Därefter kan man fortfarande komma in med förslag, men garantin för genomförande kvarstår då inte längre.

Så snart vi har scenprogrammet kan du läsa om det!

 


 

Om

Om

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se

Följ oss på Instagram!

Instagram has returned invalid data.

Kika på Instagram