Palestinagrupperna i Sverige

Internationella torget presenterar:

Syfte
PGS syfte är att verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till självbestämmande och nationellt oberoende, politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och humanitärt genom Palestinainsamlingen. PGS tar tydligt ställning för det palestinska folkets strävande efter nationellt oberoende och bildandet av en suverän, livskraftig palestinsk stat på Västbanken och Gaza med östra Jerusalem som huvudstad. Detta ser PGS som en omistlig del av att skapa fred i Mellanöstern. Utan en rättvis lösning på Palestinakonflikten kan fred inte uppnås.

 

Vision
PGS vision är att det uppnås en rättvis fred för det palestinska folket och bildandet av en suverän, livskraftig, demokratisk palestinsk stat utifrån FN:s resolutioner och genom ett slut på Israels ockupation. PGS vision är att såväl antalet lokalgrupper som antalet medlemmar ska öka med syfte att öka våra gemensamma möjligheter att påverka Sverige och andra länder att stärka stödet och öka engagemanget för det palestinska folket, både politiskt och genom olika former av bistånd.

Värderingar
Utgångspunkten för PGS arbete är frivilligarbete och grunden för arbetet är mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt och FN:s resolutioner om Palestina/Israel konflikten. PGS samarbetar med organisationer och partier som delar PGS värderingar. De projekt som söker och får projektstöd eller gåvor från PGS via Palestinainsamlingen, via Sida/Forum Syd eller andra givare ska vara framtagna av lokala demokratiska organisationer, vara en del av det lokala samhället och ett stöd till en demokratisk utveckling av hela det palestinska samhället. Stödet som ges ska baseras på organisationernas prioriteringar. PGS kan även ge stöd via Palestinainsamlingen till israeliska organisationer som aktivt arbetar för ett slut på ockupationen. PGS bekämpar i sitt arbete alla former av rasism, antisemitism och främlingsfientlighet.

 

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) stödjer projekt i Palestina och i Libanon sedan 1977. Mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet är centrala värden i de barn- och ungdomsprojekt samt hälsoprojekt som får stöd via PGS.

Projekt som stöds via PGS bygger på lokalt framtagna idéer som långsiktigt gynnar det palestinska samhällets demokratiska utveckling. De är viktiga för att stärka civilsamhället idag och förutsättningarna för en palestinsk stat den dagen ockupationen upphör.

Det är med stor förtvivlan vi följer utvecklingen i det palestinska flyktinglägret Yarmouk utanför Damaskus i Syrien. Läget är katastrofalt. Yarmouk har varit under belägring under två år och majoriteten av befolkningen har lämnat och befinner sig återigen på flykt, i överbefolkade läger i Libanon och Jordanien.

Nu har delar av Yarmouk intagits Daesh/ISIS, vilket har lett till att situationen är än mer akut.

De palestinska flyktingarna har som så många gånger tidigare svikits av omvärlden.

Vi uppmanar Sveriges regering att vara en stark röst för att FN tar sitt ansvar och skyddar civilbefolkningen i Yarmouk. Styrelsen Palestinagrupperna i Sverige

Läs mer om situationen i Yarmouk på UNRWAS hemsida och #SaveYarmouk: http://www.unrwa.org/crisis-in-yarmouk

 

Om

Om

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se