26-29 september

Möt våra utställare: Svenska Afghanistankommittén utbildar lärare om menstruation

afghanistan_1020

I Afghanistan är mens ett tabubelagt ämne som omges av myter, felaktig information och ses som skamligt snarare än en naturlig del av livet. Därför är det ganska vanligt att unga kvinnor inte kommer till skolan under mensen eller avbryter sin skolgång i och med sin första menstruation.

På skolorna finns det sällan toaletter eller badrum där flickor och lärare kan tvätta sig, byta mensskydd och känna sig trygga.

Svenska Afghanistankommittén (SAK) arbetar övergripande med mänskliga rättigheter och genusfrågor. I ett nytt projekt jobbar SAK med problematiken kring att många flickor i puberteten slutar skolan när de får sin första menstruation. Projektet går dels ut på att utbilda lärare och informera elever om menstruation, dels se till att skolor har hygieniska och trygga toaletter och badrum.

Svenska Afghanistankommittén är en biståndsorganisation som arbetar i Afghanistan sedan över trettio år. Arbetet bedrivs inom utbildning, hälsovård, landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med funktionsnedsättning. SAK har över 5 000 anställda, varav över 99 procent är afghaner.

Möt representanter från Svenska Afghanistankommittén på Internationella torget och ta reda på mer om deras arbete!

Läs mer på http://sak.se/blogg/menstruation-hindrar-skolgang

Om

Om

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se