27-30 september

–Scenprogram Lördag 30 september 2017

Scenprogram Lördag 30 september

 

09.15 Frukostseminarium*
I Hans Roslings anda – hur ökar vi människors kunskap om utvecklingen i världen?
Samtal där de medverkande belyser den positiva, långsiktiga utvecklingen i världen bakom de negativa tidningsrubrikerna.

Det visar sig i återkommande undersökningar att svenska folket har en överdrivet negativ bild av hur världen ser ut idag. Det mesta i media har en negativ vinkling och tar upp konflikter, våld, terrorattentat och naturkatastrofer. Den mer långsamma och positiva utvecklingen i världen har man svårare att fånga och förmedla till allmänheten. Hur kan media lyckas med detta? Hur kan vi alla som arbetar med dessa frågor bli bättre på att sprida fakta? Hur kan vi använda de globala målen i detta syfte?

Syften med seminariet:

  • att belysa den positiva, långsiktiga utvecklingen i världen bakom de negativa tidningsrubrikerna, inklusive ett antal konkreta exempel
  • att ge inspiration till åhörarna att de själva kan vara med och bidra i att öka kunskapen, både privat och i sin yrkesroll (till exempel i skolan)

* Arrangören bjuder på frukost

Arr: UNICEF
Detta seminarium är ett samarrangemang mellan UNICEF Sverige och Svenska FN-förbundet.

Medverkande:
Olof Gränström, Gapminder
Erik Halkjaer, frilansjournalist
Malin Persson, Svenska FN-förbundet, handläggare projektet Världskoll
Mikael Botnen , sakkunnig om globala utvecklingsfrågor

Moderator:
Andreas Karlsson, författare och journalist.

 

10.00 Sverige-Finland gemensamma historia
Jörn Donner och Miika Nousiainen, finländska författare, samtalar om de två länderna och varför de väljer olika vägar.

Sverige och Finland har en lång gemensam historia. 600 år var landområdena väster och öster om Bottniska viken samma land och ytterligare 200 år förflöt som bästa vänner i fredlig grannsämja. I år firar Finland 100 år som självständig stat.

Jörn Donner och Miika Nousiainen är två finländska författare som utmärkt sig för sina relationer till Sverige. I Hallonbåtsflyktingen, en tankeväckande och träffsäker roman om det svenska samhället, får Nousiainens fäbless för Sverige slå ut i full blom. Jörn Donner skrev sin första bok om Sverige på 70-talet och den andra kom för ett par år sedan. I sin senaste bok Suomi Finland gör han upp med sitt hemlands självgodhet. Vad har hänt på de 40 år som hunnit gå mellan Donners Sverigeböcker? Vad är det som felas med Finland idag? Och Sverige? Varför väljer Sverige och Finland olika vägar?

Arr: Hanaholmen

Medverkande:
Jörn Donner, författare
Miika Nousiainen, författare

Moderator:
Tina Räihä

 

10.20 Lika värde, lika rättigheter
Möt Sonja Hönig Schough, President, Zonta International.

(Zonta är en internationell organisation och nätverk som arbetar med att stödja kvinnor lokalt och globalt. När det gäller våra internationella projekt arbetar de tillsammans med FN.)

Arr: Zonta Int Distrikt 21

Medverkande:

Talare är organisationens internationella President, Sonja Hönig Schough

 

10.40 Svensk lag eller dubbla rättssystem
Olika lagar för olika grupper i samhället? Vad händer i så fall med jämlikhet, jämställdhet och likhet inför lagen?

Håller vi på att få olika lagar för olika grupper i samhället? Vad händer i så fall med jämlikhet, jämställdhet och likhet inför lagen? Hur kan vi motverka en sådan utveckling?

Arr: Riksorganisationen GAPF

Medverkande:
Mustafa Panshiri, polis och integrationsföreläsare
Mikael Thörn, huvudsekreterare på Regeringskansliet samt Nationella kompetensteamet mot hedersförtryck

Moderator:
GAPF:s representant

 

11.00 Svenska vapen motverkar jämställdhet
Svenska vapen säljs i stor omfattning till diktaturer och länder som systematiskt kränker människors rättigheter.

Världen blir alltmer militariserad. Svenska vapen säljs i stor omfattning till både diktaturer och länder som systematiskt kränker människors rättigheter. Hur går det ihop med den feministiska utrikespolitiken som Sverige vill föra? Hur påverkar militarisering kvinnor och män, könsroller och de aktivister som kämpar för jämställdhet världen över? Det är mot den här bakgrunden som vi måste förstå svensk vapenexport. Den sker inte i ett vakuum.

Arr: Diakonia

Medarrangör:
Studieförbundet Bilda

Medverkande:
Jenny Enarsson Genderrådgivare Diakonia
Linda Åkerström Ansvarig för nedrustningsfrågor Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Moderator:
Martin Ezpeleta Journalist

 

11.20 Är det maskulint att vara man?

Det pratas allt mer om maskuliniteter och maskulinitetsnormer i Sverige. Hur jobbar organisationer i Sverige och Latinamerika med temat och vad är maskuliniteter?

“Det är väl bra med jämställdhet men jag är inte så intresserad.” – ett samtal om på vilket sätt jämställdhetsarbete gynnar män.

Panelsamtal om maskuliniteter och jämställdhet. Behöver män arbeta mer aktivt för jämställdhet och i så fall vad är incitamentet? Svalorna Latinamerika arbetar med maskulinitetsnormer i Bolivia. I panelsamtalet pratar vi tillsammans med en annan organisation om vikten av alternativa maskuliniteter och mäns inkludering i jämställdhetsarbetet.

Arr: Svalorna Latinamerika

Medverkande:
Svalorna Latinamerika

Moderator:
Person från Svalorna Latinamerika

 

11.40 Hur kan enkla kulturella utbyten göra skillnad?
David Arvidsson Shukur, doktorand University of Cambridge och
André Larsson, fotograf och frilans- journalist.

Arr: Novell Gaza
12.10 Sveriges bidrag till fredsprocessen i Colombia
Om Sveriges långa stöd till fredsarbetet och boken Sverige sår och skördar fred i Colombia.


Annika Otterstedt och boken ”Sverige sår och skördar fred i Colombia”. Om Sveriges långa stöd till fredsarbetet och det fredsavtal som nu börjat implementeras. (Globala målet 16)

Arr: Sida
Medverkande:
Annika Otterstedt, Chef för svenskt utvecklingssamarbete i Colombia
Elisabet Hellsten, tidigare ansvarig för svenskt utvecklingssamarbete i Colombia

Moderator: Susanna Ahlfors, Sida

 


12.30 Valet 2018 – en ny väg för biståndet?

Samtal med Martin Schibbye, Blankspot och Anna Blücher, Forum Syd om de stora knäckfrågorna inom svensk biståndspolitik med en framåtblick mot valet 2018.

Förändringar i vår omvärld har haft stor påverkan på svensk biståndspolitik under den nuvarande mandatperioden. Agenda 2030, den feministiska utrikespolitiken, migration och avräkningar har påverkat svenskt bistånd. I samtal med Martin Schibbye från Blankspot och Anna Blücher från Forum Syd diskuteras de stora knäckfrågorna inom svensk biståndspolitik med en framåtblick mot valet 2018. Vad är biståndets roll i en omvärld i förändring och vilka utmaningar står svenskt bistånd inför?

Arr: Forum Syd

Medverkande:
Martin Schibbye, chefredaktör, Blankspot Project
Anna Blücher, policyrådgivare, Forum Syd

Moderator:
Erik Halkjaer, journalist

 

13.00 ”Din syster måste dö”
I Mats Berggren bok behandlar han det känsliga ämnet hedersvåld.
En bror får i uppdrag att döda sin syster.

Mats Berggren är en väl etablerad författare i Sverige och har skrivit flertalet ungdomsromaner. I sina böcker tar Mats alltid upp relevanta och aktuella problem i ungdomars vardag och han väjer inte för det svåra. Hans två senaste böcker skildrar ungdomar med invandrarbakgrund. I hans nya bok för i år ”Din syster måste dö” behandlar han det känsliga ämnet hedersvåld. En bror får i uppdrag att döda sin syster och man får följa dem båda genom detta.

Arr: Bokförlaget Opal AB

Medverkande:
Mats Berggren

 

13.30 Vad händer bakom kulisserna i maktens korridorer?
Journalisten Britt-Marie Mattsson berättar om boken Projektet, där hon använder sig av sin expertkunskap om det politiska spelet.

 Journalisten Britt-Marie Mattsson är tillbaka med Projektet – en roman där hon använder sig av sin expertkunskap om det politiska spelet och vad som händer bakom kulisserna i maktens korridorer.

Arr: Piratförlaget

Medverkande:

Britt-Marie Mattsson – författare och journalist

 

 

14.00 Barn i katastrof – hur många måste dö innan pengarna kommer in?
Vid allvarliga katastrofer behövs resurser men det råder stor brist på pengar hos hjälporganisationerna i de drabbade länderna.

Just nu är fler människor i världen i akut behov av humanitär hjälp än på mycket länge. Vi hör ofta att det är barn som drabbas värst i katastrofer. Hur kommer det sig och på vilket sätt drabbas barn hårdare än vuxna? Och varför tar det ofta så lång tid för det internationella samfundet att samla in resurser till de allvarligaste katastroferna. Just nu pågår en hungerkatastrof i Afrika där 20 miljoner människor hotas av akut näringsbrist eller svält. Men ändå råder stor brist på pengar hos hjälporganisationerna aktiva i de drabbade länderna.

  • På vilket sätt drabbas barn värre än vuxna i katastrofer?
  • Berörs vi mer av bilder i media på drabbade barn än vuxna? Till exempel bilden på treårige Alan Kurdi som drunknade i Medelhavet och bilderna på drabbade barn efter giftgasattacken i Syrien i april.
  • I den pågående hungerkatastrofen i Centralafrika har FN försökt slå larm i tid innan allt för många människor hinner dö, men medieintresset är ändå ganska svalt. Vad krävs för att privatpersoner och regeringar ska prioritera liknande kriser och bidra med pengar? Krävs det ”värre och värre” bilder för att världen ska inse allvaret?

Arr: UNICEF

Medverkande:
Per Byman, generalsekreterare Radiohjälpen
Martin Schibbye, frilansjournalist och författare
Eva Dalekant, UNICEF Sverige

Moderator:
Andreas Karlsson, författare och journalist

 

 

14.30 Hur kan valet av bank påverka de globala målen?
Aktörer som granskar banksektorn samtalar med pionjärerna inom social finance och social banking.

Granskningar av bankerna har fått allt fler att se över sitt val av bank och söker alternativ där sparande och investeringar bidrar till en positiv samhällsutveckling. Här möter vi aktörer som granskar banksektorn i samtal med pionjärerna inom social finance och social banking, Oikocredit och Ekobanken, och får höra hur de bidrar till de Globala målen.

Arr: Oikocredit

Medverkande:
Maria Flock Åhlander, Ekobanken
Cecilia Näsman, Oikocredit

Moderator:
Maria Flock Åhlander, Ekobanken

 

 

15.00 Skönhet är ett sår 
Eka Kurniawan, en av de mest omtalade och internationellt uppmärksammade författarna just nu. Eka är något av ett litterärt fenomen, “Indonesia’s modern literary genius …” som är älskad av både kritiker och läsare.
Hans roman “Skönhet är ett sår” (Beauty is a Wound), som vi ger ut i anknytning till mässan, har kallats för en ny “Hundra år av ensamhet”, och han jämförs inte bara med Marquez utan även namn som Salman Rushdie och Günter Grass.

Eka Kurniawan räknas som en av de starkaste rösterna på dagens internationella litteraturscen. Han föddes 1975 i Tasikmalaya, Indonesien. Efter studier vid universitetet i Yogyakarta, där han tog en examen i filosofi, debuterade han år 2000 som författare. Det stora genombrottet kom två år senare med romanen Cantik Itu Luka (Skönhet är ett sår). Boken blev en omedelbar succé i hemlandet och har i dag översatts till närmare 30 språk. Den har belönats med en rad litterära utmärkelser och 2016 blev den som första indonesiska bok nominerad till det prestigefyllda Man Booker Prize.  Berättelsen om kvinnan Dewi Ayu som en dag reser sig ur sin grav efter att ha varit död i tjugoett år spänner över mer än ett halvsekel och förenar uråldriga myter och legender med landets turbulenta 1900-talshistoria.

Kurniawan kommer här att prata om sin hyllade bok – som jämförts med bland annat García Márquez Hundra år av ensamhet – med kulturjournalisten Ika Johannesson

Moderator: Ika Johannesson

Arr: Nilsson Förlag

 

 

15.30 Boken EXIL om nya invånare i Sverige och frihetssträvans villkor i världen.
Paul Frigyes, författare och Taffan Ako Sharif intervjuas på scenen av Silcs generalsekreterare Martin Ängeby.

Boken EXIL stillar människors nyfikenhet både på Sveriges nya invånare och på frihetssträvans villkor i världen. Paul Frigyes, författare och Taffan Ako Sharif intervjuas på scenen av Silcs generalsekreterare Martin Ängeby.

Arr: SILC

 

16.00 Nya teman och genrer i den arabiska barnlitteraturen
Hur möter författarna barns och ungdomars behov av böcker som lockar till läsning?

Taghreed Najjar, författare och förläggare från Jordanien, och Elisabet Risberg från Internationella biblioteket samtalar kring hur dagens situation i Mellanöstern speglar innehåll och teman i den moderna arabiska barnlitteraturen. Hur möter författarna barns och ungdomars behov av böcker som lockar till läsning?

Arr: Internationella biblioteket

Medverkande:
Elisabet Risberg, bibliotekarie vid Internationella biblioteket
Taghreed Najjar, författare och förläggare från Jordanien

 

16.30 Mikael Niemi – Om Lars Levi Laestadius och väckelserörelsen
Koka björn är en roman om Laestadius, om överhetens misstro och om allmogens okritiska tilltro till honom.

Mikael Niemi är tillbaka, den här gången med en historisk roman om prosten Lars Levi Laestadius. Laestadius blev vald till årtusendets norrbottning och hade ett starkt religiöst inflytande över folket i Norrbotten. Hans botaniska kunnande och kamp mot alkoholmissbruket är vida känt. Nu ikläder Mikael Niemi även honom rollen som Norrbottens första kriminaltekniker. Koka björn är en roman om Laestadius, om överhetens misstro och om allmogens okritiska tilltro till honom.

Arr: Piratförlaget

Medverkande:
Mikael Niemi – författare

 

 

17.00 Den nya terrorismen. Journalisten Wolfgang Hansson analyserar världsläget.

Allt fler europeiska städer drabbas av den nya formen av terror, där oskyldiga människor blir måltavlor.

Arr: Historiska media

Medverkan:
Wolfgang Hansson, journalist och författare

Moderator:
Erik Osvalds

 

17.20 Palestina – 100 år av faktaresistens och ”eftersanningar”
Israels politik på Västbanken styrs av en politik där palestinierna berövats tillträde till 42 procent av landet.

Israels politik på Västbanken styrs sedan 1967 av en steg för steg -politik där palestinierna berövats tillträde till 42 procent av landet. Över en halv miljon bosättare omöjliggör i dag en livskraftig palestinsk statsbildning. Så förverkligas Balfourdeklarationen som redan 1917 gör palestinierna osynliga.

Arr: Svenska Palestinakommittén

Medarrangör:Emmaus Fredriksdal

Medverkande:
Ingmar Karlsson, författare och f d diplomat

Moderator:
Gert Gelotte

 

17.40 Duktiga flickors revansch
Birgitta Ohlsson samtalar kring sin bok.

Arr: Bonnierförlagen

 

 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Programansvarig: Chatarina Nordström, chatarina.nordstrom@winnetsverige.se, +46 73 626 54 99 För uppdaterad programinformation se globalatorget.se. Samtliga seminarier streamas live och kan ses i efterhand.

 

 

 

 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Programansvarig: Chatarina Nordström, chatarina.nordstrom@winnetsverige.se, +46 73 626 54 99 För uppdaterad programinformation se globalatorget.se. Samtliga seminarier streamas live och kan ses i efterhand.

Om

Om

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se

Följ oss på Instagram!

Instagram has returned invalid data.

Kika på Instagram