27-30 september

IM, Individuell Människohjälp

IM, Individuell Människohjälp

Internationella torget presenterar:

IM, Individuell Människohjälp, bekämpar fattigdom och utanförskap genom bistånd, fair trade och integration. Vi stärker människors handlingskraft, så att de kan påverka sin situation och tillsammans bidra till hållbar samhällsförändring. Vårt arbete gör skillnad för särskilt utsatta grupper och skapar bestående resultat.

IM är en svensk organisation med verksamhet i tretton länder inklusive Sverige. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden. Vi tar ställning mot orättvisor och för medmänsklighet. Arbetet utgår från de mänskliga rättigheterna och utformas som hjälp till självhjälp.

IMs Integrationsarbete

I Sverige arbetar IM med ömsesidig integration och att stärka rösten åt människor som befinner sig i utanförskap. IM uppmuntrar såväl etablerade som nya svenskar att integreras. Tillsammans bygger vi det samhälle vi vill leva i.

Rasism, diskriminering och bristande insatser för nyanlända gör att utrikes födda kan bli särskilt utsatta och hamna i utanförskap. Arbetslösheten bland utrikes födda är långt högre än hos personer födda i Sverige. I Sverige fokuserar IM på integration och engagemang. Vi vill öka människors möjlighet att inkluderas i samhället och samtidigt bekämpa exkluderande strukturer. Vårt arbete handlar om möten mellan människor.

IM tror på ett starkt civilsamhälle och uppmuntrar därför frivilligt engagemang. Du kan engagera dig på många olika sätt. Genom att vara med på en språkfika, delta i en kompis- eller yrkesmatchning, vara del av en mötesplats, vara läxhjälpare eller volontär en butik bidrar du till ett samhälle som växer och stärks.

 

Framtiden för tjejer i Jordanien

 

På bilden ser du två flickor, Nour och Mala från Haja Rafika-centret i ett palestinskt flyktingläger i Jordanien. Hur kommer framtiden se ut för dem när de växer upp – har samhället förändrats för människor med funktionsnedsättningar eller för kvinnor i allmänhet?

Nancy Momani, landschef på IM, och Salam Shebli, programansvarig, var på besök i Lund och gav sin syn på det jordanska samhället om, låt säga, tio år från idag.
– Kvinnor i Jordanien, särskilt de som bor i utsatta områden och de som bor i flyktingläger, har mindre resurser än män och de får ofta inte delta i beslutsprocesser utanför det egna hemmet. Den patriarkala strukturen och normerna är fortfarande väldigt starka och begränsar kvinnors möjligheter att organisera sig och påverka samhället. Nour och Mala kommer att möta fler utmaningar när de växer upp, eftersom de är flickor – med funktionsnedsättning och som dessutom bor i ett palestinskt flyktingläger som saknar service och infrastruktur samtidigt som värderingar generellt är mer konservativa än i till exempel Amman.

Saker förändras i Jordanien, men framstegen är framförallt synliga i huvudstaden Amman. Urbaniseringen är stark och många flyttar in till städerna, men det är fortfarande svårt för en ung kvinna att lämna sin familj och flytta långt bort. Familjen kanske inte ens släpper iväg henne, eller kräver åtminstone att hon besöker dem väldigt ofta.

 

Gåva – starta eget bidrag, en get, nalle, en symaskin, en kaffeplanta och andra fina gåvor som gör skillnad. Se här på IMs hemsida hur du kan ge en gåva som förbättrar människors liv.

Gör det möjligt för föräldralösa barn att gå i skolan.

Många föräldralösa barn i Zimbabwe har inte möjlighet att gå i skolan. En get kan ändra på det. Geten kan få flera killingar om året och ger näringsrik mjölk. Killingar och mjölk kan säljas så att barnen får en inkomst och har råd att gå i skolan.

I El Salvador gör försäljningen av ekologiskt kaffe det möjligt för IMs samarbetspartner Anades att driva förskola i huvudstaden. När barnen har det bra kan ensamstående mammor arbeta och få en inkomst. Det bidrar till ett mer jämställt samhälle och större frihet för kvinnor. Det har aldrig varit viktigare.

Om

Om

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se

Följ oss på Instagram!

Instagram has returned invalid data.

Kika på Instagram