Frukostseminarium söndag 1 oktober- Svenska Afghanistankommittén

Vi börjar varje dag på Internationella torget med ett frukostseminarium där arrangören bjuder på frukost.


Svenska Afghanistankommittén hälsar välkommen till

Frukostseminarium 1 oktober 9:15-10:00

 Rätten till utbildning gäller även i krig

Ett försämrat säkerhetsläge och brist på skolor och lärare i Afghanistan gör att många barn och unga riskerar att aldrig lära sig läsa, skriva eller få en bra skolgång. Även om antalet barn som går i skolan ökat de senaste 15 åren i Afghanistan beräknas fortfarande 40 procent stå utan möjligheter till skolgång. Saber Hosseini cyklar varje helg iväg med sitt mobila bibliotek till avlägsna byar i provinsen Bamiyan och lånar ut böcker till barn. Svenska Afghanistankommittén har skolor i flera av landets provinser och har arbetat med utbildning i 35 år. Under 2016 tog Afghanistan emot upp emot en miljon människor som återsändes från Iran, Pakistan, men även Europa, vilket inneburit att utmaningen för utbildningsfrågorna blivit ännu större. Hur kan rätten till utbildning tillgodoses i krigsdrabbade länder dit många också tvingats tillbaka från andra länder?

Seminariet hålls på engelska, eller översättning från dari till svenska

Medverkande:

Saber Hosseini, den cyklande bibliotekarien från Afghanistan

Andreas Stefansson, tf generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén och tidigare landchef i Afghanistan

med moderator Anna Ek

Medarrangör:

Författarcentrum i Väst

Program Frukostseminarie Internationella torget 2017:

Torsdag 28 september  Vänskapsförbundet Sverige – Israel

Fredag 29 september Union to Union

Lördag 30 september Unicef och Svenska FN förbundet

Söndag 1 oktober Svenska Afghanistan kommittén

 

 

 

 

 

 

Om

Om

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se