27-30 september

–Scenprogam Fredag 29 september 2017

Scenprogram fredag 29 september

 09.15 Frukostseminarium*

Vägen mot ett globalt jämlikt samhälle – vilka är lösningarna?
Åtta rika män äger lika mycket som hälften av världens befolkning. Följ diskussionen om arbetets roll i ett samhälle där klassklyftorna växer.

Idag äger åtta rika män lika mycket som hälften av världens befolkning. Ojämlikheten blir större såväl mellan länder som inom länder och osäkra anställningar blir allt vanligare – såväl i Sverige som runt om i världen och oavsett bransch. Samtidigt som människor världen över kämpar för sin rätt att kunna organisera sig utan repressalier, tappar facket mark. I Sverige sjunker den fackliga organiseringsgraden och globalt är den endast några procent.

Detta blir en diskussion om arbetets roll i ett samhälle där klassklyftorna växer. Vad gör denna samhällsutveckling med människan och samhället? Vilka är lösningarna för att skapa ett nytt globalt samhällskontrakt där arbetarnas rättigheter respekteras?

*Arrangören bjuder på frukost

Arr: Union to Union

Medarrangör:Akademikerförbundet SSR, LO 

Medverkande:
Heike Erkers, Ordförande Akademikerförbundet SSR samt ordförande i Union to Union
Berit Müllerström, andra viceordförande LO
Helena Thorfinn – Författare aktuell med Den som går på tigerstigar (tbc)

Moderator:
Kristina Henschen, kanslichef Union to Union

 

 

10.00 Mens – en fråga om mänskliga och fackliga rättigheter
Menstruation är ett globalt skamtecken. Två svenska fackförbund berättar om deras initiativ att lyfta frågan internationellt.

Menstruation är ett globalt skamtecken. Mensskydd ska gömmas, blodet osynliggöras. När skammen kombineras med fattigdom blir den till en kollektiv katastrof som hindrar personer som menstruerar från att gå i skolan och att arbeta. Utan vatten, toaletter, kunskap och tillräckligt med lön för att köpa mensskydd nekas de som har mens tillgång till grundläggande rättigheter.

Men fackföreningsrörelsen ser det som sin uppgift att bryta detta tabu och våga tala om problemen med mens – på samma sätt som vi talar om andra hinder och förtryck. Två svenska fackförbund, Vision och Akademikerförbundet SSR, berättar om deras initiativ att se till att mensen ses som en facklig fråga internationellt.

Välkommen till ett samtal om mens, mänskliga och fackliga rättigheter!

Arr: Vision

Medarrangör:
Union to Union, Akademikerförbundet SSR,

Medverkande :
Heike Erkers, Ordförande, Akademikerförbundet SSR
Mikael Ruukel, internationell sekreterare, Vision (tbc)

Moderator:
Kristina Henschen, kanslichef Union to Union

 

 

10.30 Vad har svensk vapenexport för inverkan på vår trovärdighet?
Samtal KG Hammar och Linda Åkerström, Svenska freds nedrustningsexpert, hur ämnet är kopplat till de globala målen.

Samtal om vad svensk vapenexport har för inverkan på svensk trovärdighet kopplat till den svenska regeringens höga ambitioner när det gäller genomförande av de globala målen, särskilt mål 16
Samtal mellan KG Hammar och Linda Åkerström (Svenska freds nedrustningsexpert). Halva tiden avsätts för panelsamtal och resterande tid för frågor/deltagande från publiken.

Arr: Svenska Kyrkan

Medverkande:
Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor

Moderator:
KG Hammar, Ärkebiskop emeritus

 

 

11.00 Barn och religion
Finns det religionsfrihet för de yngsta? Innebär religionsfriheten en frihet att få vara barn utan religiösa ramar?

Barn och religion – vad har barn med religion att göra?

Finns det verklig religionsfrihet för de yngsta? Innebär religionsfriheten också en frihet att få vara barn utan snäva religiösa ramar? Vem intressen väger tyngst?

Arr: GAPF

Medverkande:

Bassam al-Baghdady, journalist, integrationscoach och översättare
Jonas Lundgren sekulär-feministisk debattör
Carolin Dahlman, politisk redaktör Kristiansbladet

Moderator:
Soleyman Ghasemiani, socionom och författare

 

 

11.20 Lokalt engagemang för global utveckling
2015 antogs Agenda 2030 av FN:s 193 medlemsländer. Lyssna på olika röster från den svenska FN- rörelsen om hur de skapar engagemang för en hållbar utveckling.

Hur arbetar vi med Agenda 2030?
Diskussion mellan olika samhällsaktörer och hur vi tillsammans kan bidra till att målen nås.
2015 antogs Agenda 2030 av FN:s 193 medlemsländer. De globala målen för hållbar utveckling är 17 universella och ambitiösa mål som syftar på att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och stoppa klimatkrisen till 2030. Det är staternas ansvar att genomföra agendan och nå målen för hållbar utveckling i sina respektive länder. Det här panelsamtalet fokuserar på olika aktörers roll i implementeringen av Agendan. Hur arbetar vi med Agenda 2030 i Sverige och hur kan vi tillsammans bidra till att Sverige lever upp till sitt åtagande?

Syftet med panelsamtalet är:

  • Att belysa vikten av olika aktörers roll i implementeringen av Agenda 2030

Arr: Svenska FN förbundet

Moderator:
Karin Johansson, Svenska FN-förbundet, handläggare för utvecklingsfrågor

Paneldeltagare:

Anneli Börjesson, Göteborgs FN-förening, ordförande
Lowe Smith Johnsson, Svenska FN-förbundet, ungdomssekretare & ambassadör för Agenda 2030 VT17
Malin Fogelstrom, Hulebäcksgymnasiet, pedagogisk utvecklingsledare
Agnes Jinstrand, Hulebäcksgymnasiet, elev

 

 

11.40 Patriarkatets makt över klimatet
Politisk och ekonomisk makt hör ihop. Kan vi rädda oss själva från klimatkaos genom att krossa patriarkatet?

Arr: Diakonia/Bilda
12.00 Mänsklighetens enighet

Visionen att världen ska enas som ett enda land ses av bahaier inte bara som en möjlighet utan som en nödvändighet.

Bahaier arbetar med att föra människor oavsett bakgrund närmare varandra och hjälpa till att skapa förutsättningar för att alla ska kunna känna sig som medlemmar av en stor människofamilj med hela jorden som sitt hemland. Att ha visionen att världen ska enas som ett enda land ses av bahaier inte bara som en möjlighet utan som en nödvändighet.

Arr: Bahai-samfundet

Medverkande:
Ledare och moderator: tre personer från Bahai-samfundet (Namnen meddelas senare)

Moderator:
Faramarz Agahi (preliminärt)

 

 

12.20 Alla borde vara feminister – att prata om jämlikhet i klassrummet
Hur kan vi prata om jämställdhet, mänskliga rättigheter och ömsesidig respekt mellan könen med våra elever och ungdomar?

Agenda 2030 och de17 globala målen för hållbar utveckling sätter ramverket för den globala utvecklingen under de kommande 13 åren. Till skillnad från millenniemålen har de globala målen ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Det femte målet handlar om att världen ska nå jämställdhet mellan könen till år 2030. Vi behöver alla ta ansvar. Hur kan vi prata om jämställdhet, mänskliga rättigheter och ömsesidig respekt mellan könen med våra elever och ungdomar? Det här seminariet utgår från Svenska FN-förbundets lärarhandledning till Chimamanda Ngozi Adichies bok ”Alla borde vara feminister”.

Syftet med seminariet är:

  • Att inspirera och ge lärare verktyg för att diskutera frågor kring jämställdhet i klassrummet.

Arr: Svenska FN förbundet

Medverkande:
Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot L och författare av ”Duktiga flickors revansch”
Måns Hultgren, lärare i samhällsvetenskap, Snapparpsgymnasiet, Halmstad
Wilma Sörman,Snapparpsgymnasiet, f.d elev och aktiv inom elevföreningen
Flora Wiström, influencer och författare

Moderator:
Petra Hallenbrant, Representant från FN-förbundet, generalsekreterare

 

 

12.40 I maktens öga – en roman om spelet under politikens välpolerade yta
Per Schlingmann tar oss med på maktkampen mellan två ministrar, smutsiga utspel och spelet med – och mot – medierna.

Per Schlingmann har erfarenhet som partisekreterare och statssekreterare och en unik inblick i det politiska spelet bakom kulisserna. Nu debuterar han med I maktens öga – en roman som avslöjar spelet under politikens välpolerade yta. Vi får följa maktkampen mellan två ministrar, smutsiga utspel och spelet med – och mot – medierna.

Arr: Piratförlaget

Medverkande:
Per Schlingmann

 

 

13.00 Biståndet: Kan vi bygga demokrati tillsammans med antidemokrater?

Demokratisering inifrån, i små steg, är en tilltalande tankefigur. Den andas lugn i en skälvande värld. Tron på snabba förändringar med bestående resultat har dessutom kommit av sig efter den arabiska våren, och de färgrevolutioner som föregick den. Men går det att bygga demokrati i samarbete med stater som inte är intresserade av demokratisering?

Arr: Östgruppen

Medverkande:
Kent Härstedt, ordförande, Forum Syd
Martin Uggla, ordförande, Östgruppen
Erik Jennische, Latinamerikachef, Civil Rights Defenders

 

 

13.20 Våld mot MR-försvarare hotar freden i Colombia
Samtal med Anders Kompass om hot mot civilsamhälle och MR-försvarare kopplat till utvinning av naturresurser och hot mot en hållbar fred i landet.

Hot, våld och attacker mot civilsamhället och människorättförsvarare i Colombia eskalerar. Särskilt utsatta är de grupper som försvarar sina rättigheter kopplat till utvinning av naturresurser. Efter mer än fem decennier av inbördeskrig och brutala konflikter är Colombia nu i färd med att implementera fredsavtalet. Anders Kompass på UD och Karin Gregow på Forum Syd samtalar om situationen i Colombia just nu. Är våldet mot MR-försvarare och det krympande utrymmet för civilsamhället ett hot mot byggandet av en varaktig fred i landet?

Arr: Forum Syd

Medverkande:

Anders Kompass, ämnesråd, Utrikesdepartementet
Karin Gregow, policyrådgivare, Forum Syd

Moderator:

Kenneth Hermele, lektor, Göteborgs Universitet

 

 

13.40 Jag går inte till skolan den här veckan för jag har mens

Idag råder tabu och okunskap kring mens i Afghanistan. I en sträng patriarkal och religiös tradition möter det särskilda utmaningar.

Idag råder tabu och okunskap kring mens i Afghanistan. I en strängt patriarkal och religiös tradition, i ett land härjat av långvarig väpnad konflikt möter det särskilda utmaningar. Flickor drabbas av sjukdom och känner sig otrygga inför att gå till skolan under mensen. Skolan ska erbjuda lika möjligheter för alla. SAKs mål är att inga flickor ska behöva vara borta från skolan på grund av sin mens. I SAKs projekt stärker vi därför flickors och kvinnors rättigheter genom att stödja flickor i puberteten, mammor och skolan att bli bättre på att bryta stigmatiseringen kring mensen och bidra till ökad jämställdhet i Afghanistan. Ingen ska bli utan utbildning på grund av menstruation!

Arr: Svenska Afghanistankommitén

 Medverkande:
Andreas Stefansson, TF Generalsekreterare, Svenska Afghanistankommitten
Madeleine Fogde, seniorexpert på Stockholm Environment Institut, SEI

Moderator:
Ami Hallberg Pauli

 

14.00 Kännare av finsk-ugriska minoritetsfolk får internationellt pris
Lehtinen har ökat medvetenheten om mari, hanti, mordiska och udmurtiska folk. Kettus roman Nattfjäril präglas av marifolkets kultur.

Ildiko Lehtinen har arbetat för en ökad medvetenhet om mari, hanti, mordvinska och udmurtiska folk och deras språk. I år är hon mottagaren av Hans Mannebys minnesfonds pris.

Arr: Finlandsinstitutet

Medverkande:
Ildiko Lehtinen

Moderator/tolk:
Janina Orlov

 

 

14.20 Sveriges dubbla roller – förkämpe för fred och ivrig vapenexportör
Linda Åkerström, ”Den svenska vapenexporten”, är en kritik av
hur regelverket kring den lag som förbjuder svensk vapenexport.

Linda Åkerström har skrivit boken ”Den svenska vapenexporten” som är en tydlig och svidande kritik av hur regelverket kring den lag som förbjuder svensk vapenexport luckras upp. Riksdagen kommer snart att besluta om nya regler för svensk vapenexport. Skall diktaturer som Saudiarabien godkännas för export. Ska Sverige tillåtas störa den sköra fredsprocessen i Columbia med dyra högteknologiska vapen till regimen.
Arr: Svenska Freds och Skiljedoms- föreningen

Medverkande:
Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor vid Svenska freds och skiljedomsföreningen

Moderator:
Tomas Magnusson

 

 

14.40 Kan en stad vara helig?
Jerusalem, en särskild plats i flera religioner som utvald och helig, som många gjort anspråk på som sin.

Jerusalem – världens mest omskrivna stad. En stad som många gjort anspråk på som sin, med en särskild plats i flera religioner som utvald och helig. Flera av Anita Goldmans böcker har haft miljöer i Jerusalem som sin utgångspunkt. Men Jerusalem & jag skriver hon för första gången specifikt om den uråldriga staden. Möt henne i ett samtal om det mångfacetterade Jerusalem, dess dragningskraft och anspråk – och om den brännande frågan: kan en stad verkligen vara helig?
Arr: Studieförbundet Bilda
Medarrangör :
Natur & Kultur

Medverkande:
Anita Goldman, författare

Moderator:
Magnus Stenberg, verksamhetsutvecklare Mellanöstern, Studieförbundet Bilda

 

 

15.00 Kurdernas komplexa historia
Ingmar Karlsson berättar om sin bok Inga vänner utom bergen som utspelar sig i området Kurdistan.

Ingmar Karlsson har en stor fanclub och hans seminarier under bokmässan brukar vara välbesökta. 2014 deltog han med boken Arvet från Bagdad, 2015 deltog han med boken Turkiets historia och 2016 deltog han med boken Roten till det onda.

I år är han aktuell med boken Inga vänner utom bergen. Kurdernas historia som vi ger ut i juni. Boken är högaktuell och viktig med tanke på kurdernas komplexa historia och de nuvarande konflikterna i området Kurdistan (inte en oberoende stat utan ett geografiskt område som sträcker sig över den turkiska, irakiska och syriska gränserna).

Kurderna upplevde Lausannefördraget år 1923 som ett svek, de fick inte som utlovat ett sammanhängande hemland eller möjlighet att ansöka om självständighet. Ordet ”Kurdistan” lyste med sin frånvaro, och hos många kurder rotade sig därefter en djup bitterhet. ”Kurderna har inga vänner utom bergen” är ett ordspråk som använts flitigt under 1900-talet. I Sverige bor omkring 100 000 kurder, varav de flesta har invandrat från Turkiet.

Ingmar Karlsson är en veritabel folkbildare som förmår förklara komplexa skeenden och konflikter så att alla har möjlighet att förstå.

Arr: Historiska Media

Medverkande:
Ingmar Karlsson, diplomat och författare

Moderator:
Erik Osvalds

 

 

15.20 Kampen om land i Mocambique
I den stora Nacala-korridoren i norra Mocambique sker idag en kamp om land. Samtidigt som de fyra miljoner bosatta är helt beroende av jordbruk utvecklar den moçambikiska regeringen med hjälp av utländska investerare infrastruktur och jordbruk för export i området. Ett av de projekt som godkänts av regeringen för att utnyttja marken startades av Västerås stift och drivs idag av det norska skogsplanteringsföretaget Green Resources. En nyligen släppt rapport visar att projektets konsekvenser för lokalbefolkningen blivit långt svårare än vad som förutsetts. Till Bokmässan kommer nu tre av de Moçambikiska organisationerna som står bakom rapporten tillsammans med bönder som drabbats hårt av planteringarna för att prata om utländska investerares ansvar och hur framtiden ser ut för befolkningen i Nacala-korridoren.

Arr: Jordens Vänner Afrikagrupperna och FIAN Sverige Med besök från småbrukare i Moçambique och UNAC, Livaningo och Justiça Ambiental.​

 

 

15.40 Mauno Koivistos tid – när Finland girade västerut
Hur ser en svensk politiker och en senare president på Koivistos tid? Tidigare president Tarja Halonen intervjuas.

President Mauno Koivisto (1923-2017) tog över rodret i Finland under en omvälvande tid i Europa. Relationen mellan Sverige och Finland förändrades när Finland sakta men säkert lösgjorde sig från efterkrigstidens sovjetiska bojor och återvände till nordisk parlamentarism. Hur ser en svensk politiker och en senare president på Koivistos tid? President Tarja Halonen intervjuas av programchef Maria Romantschuk vid Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Arr: Hanaholmen Kulturcentrum för Sverige och Finland

Medverkande:
President Tarja Halonen

Moderator:
Maria Romantschuk

 

 

16.00 Båt 370 – Döden på Medelhavet
Båt 370 är ett skrämmande reportage inifrån Turkiet om vad som hände på havet, om svek och medmänsklighetens gränser.

Kom kustbevakningen? Det är sjuåriga Lamis sista ord innan hon försvinner i vågorna på Egeiska havet. När solen går upp ligger livlösa kroppar på turiststranden. På en klippa i havet står tolv unga män som lyckats simma i land.

Det är den 5 januari 2016 och svenska politiker pratar om flyktingpaus. EU gör överenskommelser med Turkiet för att hindra människor att fly in i unionen medan denmaffiastyrda flyktingsmugglingen omsätter miljardbelopp. President Erdo­gan fängslar kritiska journalister i ett land som alltmer liknar en diktatur.

Författarnas personliga resa mot sanningen är en icke-fiktiv thriller om ett massmord med politiska förtecken. Båt 370 är ett skrämmande reportage inifrån Turkiet om vad som hände på havet, om svek och medmänsklighetens gränser.

Annah Björk och Mattias Beijmo i ett samtal med förläggaren Stefan Hilding

Info om Mattias Björk:

Mattias Beijmo arbetar sedan 1999 med analys och strategi för icke-vinstdrivande organisationer i Sverige och Europa. Han är en av Sveriges flitigast anlitade talare inom området, och slutför sina studier på doktorandnivå inom Internationella Relationer vid Freie Universität i Berlin. Han har ansvarat för många större förändrings- och utvecklingsprojekt för såväl myndigheter som biståndsorganisationer, men även arbetat operativt med flyktingarnas situation i Grekland och Turkiet.

Arr: Norstedts

Medverkande:
Annah Björk, journalist och författare
Mattias Beijmo, analytiker, doktorand och författare

Moderator:
Stefan Hilding, förläggare

 

 

16.20 Ryssland före och efter Putin
Anna-Lena Lauren och Kalle Kniivilä har länge rapporterat inkännande om och från Ryssland med finländska ögon.

Anna-Lena Lauren och Kalle Kniivilä har länge rapporterat inkännande om och från Ryssland med finländska ögon. De har träffat folk från Ryssland och grannländerna med olika syn på konflikter i området. Kalle Kniiviläs fjärde bok Tanjas gata har nyss utkommit.

Vilka möjligheter har de demokratiska krafterna att komma till tals i framtiden?
Arr: Finlandsinstitutet

Medverkande:
Anna-Lena Lauren, Rysslandskorrespondent,
Kalle Kniivilä, journalist, Sydsvenskan

Moderator:
Anders Eriksson, direktör, Finlandsinstitutet

 

 

16.50 Trolltider i Europa
Demokratins grundvalar skakas i Europa där inhemsk populism blandas med främmande makts aktiva desinformationsarbete.

Sanningen är krigets första offer. Demokratins grundvalar skakas i Europa där inhemsk populism blandas med främmande makts aktiva desinformationsarbete. Rapporter pekar ut Kreml som härförare i ett krig av trollning, hackning, propaganda och finansiering av extrema rörelser. Statsminister Stefan Löfven tar aktiva åtgärder för att skydda det svenska valet från utländsk påverkan. Hur ser detta krig egentligen ut, och hur bygger vi vår beredskap? Talar gör Martin Uggla, Östgruppen för mänskliga rättigheter och Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesperson för L.

Arr: SILC

Medverkande:
Martin Uggla
Birgitta Ohlsson
Amanda Valentin

Moderator:
Martin Ängeby, Silc.

 

 

17.20 Herman Lindqvist; Mannerheim: marsken – masken – myten
I år fyller Finland 100 år som republik och det är 150 år sedan marskalk Mannerheim föddes. Nu skriver Herman en bok om denne ytterst märklige man. Boken heter Mannerheim: marsken – masken – myten.

Arr: Albert Bonniers förlag

Medverkande:
Herman Lindqvist

 

 

17.40 Soran Ismail. Absolut svensk.
Vad är man beredd att gå i döden för?

Moderator : Sara Nyström

Arr: Bonnierförlagen

 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Programansvarig: Chatarina Nordström, chatarina.nordstrom@winnetsverige.se, +46 73 626 54 99 För uppdaterad programinformation se globalatorget.se. Samtliga seminarier streamas live och kan ses i efterhand.

 

Om

Om

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se

Följ oss på Instagram!

Instagram has returned invalid data.

Kika på Instagram