27-30 september

Föreningen Emmaus Björkå

Internationella torget presenterar:

Emmaus Björkå är en del av den internationella Emmausrörelsen. Emmausrörelsens valspråk är: ”Kämpa först för dem som har det svårast, inte bara för att lindra nöd, utan också för att avskaffa nödens orsaker”. Tillsammans är vi fler än 300 medlemsgrupper i 37 länder. Emmaus International arbetar just nu med fem prioriterade områden: migranters rättigheter, etisk finansiering, hälsa, utbildning och vatten.

Palestina

Emmaus Björkå stödjer kampen för ett fritt Palestina och mot Israels ockupation av Palestina. Ockupationen kränker inte bara palestiniernas rätt till självbestämmande, utan innebär också att miljoner palestinier sedan generationer lever på flykt och att förtryck och diskriminering hör till vardagen för palestinier i Västbanken och Gaza.

Västsahara

Emmaus Björkå var en av de första internationella organisationerna som engagerade sig i Västsaharafrågan. Idag skickar vi materialbistånd till flyktinglägret i form av skor och babypaket. Vi håller också på att starta upp nya projekt med fokus på media, ungdomar och demokrati. I vår anläggning i Göteborg sorteras kontinuerligt skor ut för att skickas till de västsahariska flyktingarna. Vi skickar också babypaket till blivande mödrar med barnkläder, tygblöjor och filtar.

Sverige

Emmaus Björkå har en lång tradition av att välkomna alla människor. Det är en princip vi vill tillämpa både i vår verksamhet och i samhället i stort. Vår övertygelse är att alla människor kan bidra till vårt arbete för en bättre värld. I Sverige arbetar Emmaus Björkå inom tre områden:
– asylrätt och antirasism
– arbetsträning och praktik för personer som står långt från arbetsmarknaden
– kommunala samarbeten kring arbetsmarknadsprojekt och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Mocambique

Moçambique har de senaste tio åren haft en hög ekonomisk tillväxt men stora utmaningar kvarstår när det gäller att omsätta detta i fattigdomsminskning och jobbskapande. Personer med funktionsnedsättning och i synnerhet flickor och kvinnor med funktionsnedsättning är generellt mer utsatta än övrig befolkning och de prioriteras ofta lägst. Detta resulterar t ex i att många barn med funktionsnedsättning inte går i skolan och att vuxna med funktionsnedsättning har svårt att försörja sig.

Se en intressant film här.

Nicaragua

Av Nicaraguas sex miljoner invånare är över fyra miljoner yngre än 30 år. Trots detta har ungdomar lite inflytande i samhället och få möjligheter att kunna påverka beslut som rör dem.

Emmaus Björkå ger stöd till ett projekt inom folkrörelsen Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN) som ska ge unga kvinnor och män bättre möjlighet att försvara och kräva sina rättigheter som medborgare. Projektet ska också öka demokratin inom organisationen, där många unga deltar i aktiviteter medan besluten till stor del fattas av äldre. Projektet samfinansieras med Forum Syd.

Var med oss och förändra!

Inom Emmaus Björkå finns det massor av sätt att engagera sig för dig som gillar solidaritet, antirasism, kampen mot ockupation, miljö och second hand. Du är välkommen till Emmaus Björkå och vara med och förändra världen. Anslut dig till någon av våra grupper eller starta något eget! Du kan engagera dig oavsett var i Sverige du bor. Eftersom vårt huvudkontor är i Göteborg händer det lite extra mycket där.

 

Emmaus Björkås historia

I början av 60-talet kom Emmausrörelsen till Sverige och flera Emmausgrupper grundades runt om i landet. Emmaus i Lund och Emmaus i Lissma slog sig ihop 1965 och köpte den nedlagda glasbruksbyn Björkå i Småland. Så bildades Emmaus Björkå, som var ett självstyrande arbetskollektiv. Meningen med det tidiga Emmaus Björkå var inte bara att skicka kläder till människor i nöd, uta också att bygga ett alternativt samhälle. I storkollektivet levde människor utanför pryl- och statusjakten, med en hög grad av självförsörjning.

I början av 70-talet började Emmaus Björkå stödja befrielserörelser som kämpade mot det koloniala förtrycket och för ett annorlunda samhälle. Inom Emmausrörelsen blev föreningen därmed en av de mest politiska. Abbé Pierre själv fick se till att Emmaus Björkå blev kvar inom Emmausfamiljen med sin då ovanliga och politiska syn på lidandets orsaker. Så småningom samarbetade vi även med Sida som stödde de internationella insatserna.

Under åttiotalet fortsatte Emmaus Björkå att växa till att finnas i Malmö, utanför Svalöv, Växjö, Göteborg och Halmstad. 1989 bildades Praktisk Solidaritet tillsammans med fyra andra solidaritetsorganisationer: Emmaus Stockholm, Brödet & Fiskarna, Gävleborgs biståndsgrupp och Insamlingsgruppen Värmland. Så småningom blev filialerna starkare, och kollektivet i Björkå lades ned på 90-talet.

Idag är konkurrensen hårdare med många aktörer på second-handmarknaden, samtidigt som kläder som massproduceras har sämre kvalitet. Emmaus Björkå visar ändå mycket goda resultat och fortsätter att vara en stark partner för de organisationer vi stödjer i Sverige och internationellt. Fortfarande går vårt stöd främst till kampen mot ockupation och för frihet och demokrati. Men diskussionerna fortsätter ständigt om vilka mottagare vi ska välja och hur vi bäst stödjer dem.
Du kan delta i det arbetet genom att skänka en gåva, handla i våra butiker eller bli medlem i föreningen!

 

Emmaus Björkås butiker kan du hitta här

 

 

Om

Om

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se

Följ oss på Instagram!

Instagram has returned invalid data.

Kika på Instagram