27-30 september

Spännande scenprogram

Spännande scenprogram på Globala Torgets scen

Läs mer

Nyheter från torget

Håll dig uppdaterad inför, under och efter bokmässan.

Läs här

Livesändningar

Alla program på stora scenen sänds live via youtube.com. Se dem här.

Titta här

Välkommen till Globala Torget!

Bokmässan 2018 hålls den 27 september till den 30 september 2018.

På scenen på Globala Torget erbjuder vi ett stort antal program med ett brett utbud av talare och teman kopplade till internationella frågor och de globala målen.

Globala Torget har under sin sextonåriga livstid utvecklats till en viktig mötesplats för civila samhället, myndigheter med flera kring globala utvecklingsfrågor. Under 2018 och 2019 är det Olof Palmes Internationella Center som ansvarar för Globala Torget. Arrangemanget genomförs med stöd från biståndsmyndigheten Sida.

Du hittar oss i H-hallen på plan 2.

 

Tema 2018

Bokmässan 2018 presenterar tre teman i årets program.

Respekt

Bokmässan lyfter vårt gemensamma ansvar för att arbeta mot ökad rasism och intolerans i samhället. Temat riktar sig inte minst mot skola och bibliotek – och hur dessa yrkesgrupper kan tackla de frågor som uppstår kring dessa ämnen. Partner till satsningen blir Forum för levande historia.

Bild

Under Bokmässan får Bild och Illustration stort utrymme. Hur används bilder och illustrationer idag och hur påverkas vi av dem? Hur berättar vi med bilder? Samarbetspartner i bildtemat är Läsrörelsen, Svenska Tecknare och Seriefrämjandet.

Fokus på mediefrågor

Mediefrågor kommer att ta stor plats i programmet 2018. En bärande del av temats program kommer att utarbetas tillsammans med Föreningen Grävande Journalister.